Så kan fastighetsbranschen utvecklas

18 mars 2020

Fortsatt avmattning för nybyggnationer och skärpta lagkrav med avseende på byggnaders energiprestanda är några av branschens stora utmaningar under år 2020. Schneider Electric har av den anledningen tagit fram fem rekommendationer som påverkar fastighetsbranschens fortsatta utveckling – där det handlar om att möta behov inom ökad kostnadseffektivitet, hållbarhet och innovation. Här uppmärksammas lösningsstandarder, digital fastighetsservice och uppkopplade lösningar för övervakning av elmätning, brandlarms- och säkerhetssystem som viktiga områden att hålla koll på under året.

skyskrapa.jpg
Bild: Pixabay

Schneider Electric ger tips på viktiga fokusområden som under år 2020 kommer att ha stor betydelse för fastighetsbranschens fortsatta utveckling. Schneider Electrics trendrapport ”Smarta fastigheter 2019” visar tydligt att utvecklingen i Sverige har tagit  stora steg framåt. Under år 2020 förväntas ett ökat fokus på att ytterligare nyttja möjligheterna med smarta byggnader genom analys, AI och datadrivna insikter. Schneider Electric betonar vikten av lösningsstandarder inom fastighetsbranschen och att det är en viktig strategisk pusselbit för att på ett effektivt sätt bryta trenden kring en negativ kostnadsutveckling, ökad energianvändning och klimatavtryck från våra byggnader.

För dem som fokuserar på människan och användarupplevelsen finns mycket att vinna. 

• Sätt människan och användarupplevelsen i fokus – För dem som fokuserar på människan och användarupplevelsen finns mycket att vinna. Både inomhusklimat och teknologi, där människor kan interagera med byggnaden och exempelvis sin arbetsplats, är produktivitetshöjande. Det ökar välbefinnandet, nöjdhet och minskar sjukfrånvaron. Dessutom kan det vara en viktig faktor för att kunna behålla och attrahera personal och talanger. Av den anledningen bör användarupplevelsen få lika stort fokus som energibesparingsfrågan när man investerar i inomhusklimatet och teknologin i byggnaden. Exempel på hur teknologin blir en möjliggörare för människan och hens interaktion med byggnader kan handla om att patienter genom en app kan påverka temperatur, klimat och belysning i patientrummet – vilket förbättrar både upplevelsen och påskyndar återhämtningen. Det kan även handla om att kontorsanställda snabbt ska kunna hitta lediga mötesrum och även enkelt kunna justera belysning och inomhusklimat via appar som styr de uppkopplade systemen.

• Öka möjligheterna med standardiserade lösningar – Under 2020 kommer lösningsstandarder vara ett viktigt utvecklingsområde i branschen. Målsättningen är att systemen i branschens smarta byggnader och städer bygger på öppna lösningsstandarder och ekosystem. När vi går bort från dagens skräddarsydda system kommer fastighetsbranschen, likt industrin, kunna uppnå högre kostnadseffektivitet och innovationstakt. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för att lösa branschens tre huvudsakliga utmaningar – höga kostnader, skenande energianvändning och klimatpåverkan.

• Gå från reaktiv till digital och datadriven fastighetsservice – Fastighetsservice kommer att vara en fortsatt viktig fråga. Service och underhåll utgör 75 procent av en fastighets livscykelkostnad. Genom att digitalisera fastighetsservicen kan verksamheter nå ökad effektivisering genom att prioritera sina insatser och gå från reaktivt arbete till att rikta sina insatser utifrån ekonomisk-, hållbarhets- eller komfortsynpunkt. Detta är nästa stora steg som ger stora vinster – förutsatt att man lyckas bryta gamla vanor, traditionella processer och ställa om sitt arbetssätt.

• Analysera och fatta datadrivna beslut – En viktig fråga de senaste åren handlar om att göra all data som fastigheten producerar begriplig för att få en rättvisande bild och underlag för bästa möjliga beslut. Schneider Electric har lösningar och tjänster som samlar ihop data från fastighetens system, enheter och elnät och ger en överblick över fastighetens prestanda, effektivitet och ”hälsa” – vilket bland annat gör det enklare att optimera komforten för de som befinner sig och arbetar i fastigheten.

• Anpassa nivå av skydd – Många verksamheter har unika behov när det kommer till att att skydda verksamhetens personal, besökare och utrustning. Trots detta visar en undersökning som Schneider Electric gjort att 55 procent enbart följer myndighetskraven avseende verksamhetens tekniska brandskydd och säkerhetssystem. 2020 bör därför vara året då fler ser över att de har rätt nivå på skydd utifrån verksamhetens behov. En ordentlig inventering bör genomföras där det ses över var i verksamheten en brand- eller säkerhetsincident skulle orsaka stor skada för att därefter ta fram rätt nivå av skydd för verksamheten.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.