Så hittar du gröna lokaler

3 april 2018

Vad ska man hålla utkik efter om man som lokalsökande företag tycker att det är viktigt att fastigheten man flyttar till håller en hög standard ur ett miljöperspektiv?

Gröna lokaler 1.jpg
Gröna lokaler 1.jpg

Det första man bör titta på är om fastigheten är miljöcertifierad. Det finns ett antal olika certifieringssystem som GreenBuilding, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM och LEED. 

Green Building är ett certifieringssystem som enbart fokuserar på fastighetens energiförbrukning, vilket ger en tydlighet och något som direkt syns i plånboken. I övriga system är det fler faktorer än energiförbrukningen som vägs in i bedömningen, vilket ger en mer rättvisande bild av fastighetens totala miljöbelastning.

Ta reda på om fastighetsägaren har en helhetssyn kring sitt energi- och miljöarbete. Att fastighetsägaren tänker långsiktigt i både den dagliga förvaltningen som i val av byggmaterial och förbrukningsvaror i dagligt underhåll - från rengöringsflaskan hos städfirman till hållbara och miljövänliga material hos snickaren.

Fastighetsägaren bör också ha ett väl genomtänkt mål för energiåtervinning och sophantering. Utöver miljöcertifieringssystemen kan man med sökkriterier så som avfallsrum med sortering, cykelparkering och tillgång till omklädningsrum göra mycket för företagets hållbarhetsarbete vid ett lokalbyte.

 


 


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.