Så gör en ledare i framkant

23 oktober 2018

Vad gör din organisation för att säkerställa en hållbar och värdeskapande arbetsplats i den digitala eran? Dagens arbetsplatser står inför tsunamis av förändringsvågor som kräver ett nytt mindset på ledarskap. Så vad gör då en ledare i framkant? Läs krönikan av Gustav Molnar, Digital Workplace Evangelist, CEO & Partner på Diwo.

Gustav Molnar.jpg
Gustav Molnar, Digital Workplace Evangelist, CEO & Partner på Diwo.

Den 9 januari 2007 klev Steve Jobs ut på scenen och höll upp den första versionen av iPhone. I historieböckerna dateras detta som starten på den mobila revolutionen. Det var visserligen inte den första smarta telefonen på marknaden men någonting hände den dagen som fick människor att vilja tälta utanför butiker i väntan på att lägga vantarna på sin första iPhone. Några år senare hade sociala plattformar såsom Facebook och Instagram tagit världen med storm och den sociala revolutionen var ett faktum. Samtidigt har stressnivåerna i arbetslivet ökat kraftigt. Idag lever vi i en värld där teknik såsom artificiell intelligens spås vända upp och ner på vårt sätt att leva och arbeta. För att hantera detta paradigmskifte krävs ett nytt mindset på ledarskap.


Ledare i framkant inser att inspiration och involvering är det bästa förändringsbränslet.


För en tid sedan läste jag en artikel som hänvisade till uppgifter från Försäkringskassan. Det alarmerande budskapet i artikeln fick mig att trilla baklänges. Sedan 2010 har antalet sjukskrivna på grund av stress sexfaldigats – och en ny trend märks i sjuktalen. De som bränns ut är yngre, man är borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen. Uppgifterna om de kraftigt ökade stressnivåerna fick mig att bli intresserad för ett eventuellt samband med våra digitala beteenden och förändrade arbetssätt. Användningen av mobila enheter under motsvarande period har ökat lavinartat. En brittiskt studie hävdar att kontorsarbetare spenderar 1 700 timmar per år med att stirra in i en skärm, av dessa upplever 37 procent huvudvärk som följd av långvarig skärmtid. För att illustrera sambandet mellan våra digitala beteenden och sjukskrivningar relaterade till stress la jag in siffrorna i grafen här. Samband eller inte? Vad säger du själv? 

Vi kan inte längre blunda för att arbetsmiljön i högsta grad har blivit digital. Trots detta så förvånas jag över att ledare inte känner sig bekväma med hur de ska leda och agera som föredömen i en allt mer digital värld. I min jakt på att söka svar på varför vissa organisationer lyckas så oerhört mycket bättre än andra med att skapa hållbara och värdeskapande arbetsplatser i den digitala eran har jag åkt land och rike runt, lagt örat mot rälsen, lyssnat och observerat för att skapa förståelse och dela mina insikter.

fem lärdomar

Vad gör då ledare i framkant? Här är fem sammanfattande lärdomar.

1. De söker inspiration och förståelse innan de sätter en målbild.

Ledare i framkant inser att inspiration och involvering är det bästa förändringsbränslet. De söker därför kunskap hos andra organisationer som påbörjat sina förändringsresor för att lära sig av såväl misstag som framgång. Innan de sätter en engagerande målbild ser de till att involvera medarbetare och ta pulsen på sin egna verksamhet för att förstå utgångsläget.

2. Kommunikation utgår från ett större syfte ”varför”– inte från teknik ”hur”.

Merparten av organisationer jag besöker går i samma fälla om och om igen. De kommunicerar utifrån ”hur” istället för ”varför”. Detta är en av anledningarna till varför minst 7 av 10 strategiska initiativ aldrig går i mål. Engagemang är nyckeln till framgång. Engagemang kommer genom involvering. Ledare i framkant kommunicerar inte om ytterligare ett system. De involverar människor genom att kommunicera utifrån det större syftet.

3. HR är med i förarsätet i de digitala förändringsresorna.

Det är en självklarhet att högsta ledningen ska vara involverade i förändringsresor som påverkar samtliga medarbetare. Det blir tack ock lov allt vanligare att även HR sätter sig i förarsätet på de digitala förändringsresorna. Ledare i framkant inser att detta är en kritisk framgångsfaktor för att lyckas med ledarskap och beteenden i den digitala arbetsmiljön.

4. Medarbetarnas beteenden och förväntningar kartläggs.

Organisationer som flyttar till aktivitetsbaserade kontor strävar efter att inreda kontorsmiljön på ett sätt som stimulerar och stödjer olika beteenden. Utformningen av den digitala arbetsplatsmiljön bygger på samma princip. Ledare i framkant kartlägger organisationen i form av personas som utgår från önskade beteenden och förväntningar.

5. De enas om gemensamma spelregler för beteenden i den digitala arbetsmiljön.

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. För att möjliggöra värdeskapande förändring krävs en engagerande målbild som på ett konkret sätt bryts ner till beteende i den digitala världen. Ledare i framkant involverar människor, föregår med gott exempel och säkerställer att det är tydligt vad som förväntas av medarbetarna. Vad ska vi sluta, fortsätta och börja göra imorgon?

Vad gör ni för att vända trenden med stress i arbetslivet? Vad gör du som ledare för att säkerställa en hållbar och värdeskapande arbetsplats?

Med tro och hopp om att vi tillsammans kan vända trenden genom att förnya vårt mindset på ledarskap för värdeskapande och hållbara arbetsplatser. Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.