Så får du folk att lyssna

23 augusti 2018

Spegla din samarbetspartner, använd positiva superlativer och sänk tonläget.Vi har lånat tre tips från inspirationsföreläsaren Angela Ahola om hur du kan få folk att lyssna.

Tre tips.jpg
Bild: Pixabay

Till skillnad från förr kan vi människor idag interagera med varandra på tre huvudsakliga sätt. Vi kan träffas. Vi kan umgås textbaserat (via mejl och sociala medier). Och vi kan höras via telefon. Dessa tre kanaler inkluderar olika många sinnen.

Störst risk för missförstånd finns då vi skriver till varandra — en text allena kan inte uttrycka alla de så viktiga ickeverbala nyanser som när vi ser och hör varandra. Därför är det bra att vara lite försiktig med att ta upp känsliga teman via just mejl. Att träffa varandra öga mot öga är givetvis överlägset, men det går ju inte alltid och vi är många gånger selektiva med vilka vi vill spendera den tiden med.Men om vi får till det med ett telefonsamtal jämfört med att bara skrivas med varandra är det ofta avsevärt mycket bättre. Detta eftersom rösten innehåller en mängd ickeverbala element. Och det i sin tur gör att vi lättare kan uttrycka känslor, vår personlighet och samtidigt minska riskerna för missförstånd. Det blir mer personligt och liksom mer på riktigt. Så, försök ordna så att du kan höras med den där affärskontakten som kan bli viktig för dig.

Tre tips:

1) Spegla samtalspartnern. Vissa är speedade, andra lugna och sävliga. Saken är den att vi gillar människor som är lika oss — du kommer säker på nån gång då du av bara farten råkat imitera en annan persons dialekt? Vi vinner, med andra ord, på att synka ihop oss — tempo, ordval — med den vi pratar med.

2) Använd positiva superlativer — “vad härligt, underbart, trevligt” till skillnad från ord som “jobbigt, tungt, trist”. Vi väljer i 3 av 4 fall personen med den mer positiva vokabulären. Vi gillar att hänga med glada människor.

3) Sänk tonläget. Det ger större auktoritet. En gäll röst aktiverar stereotypen för barn och det vill vi ju inte. En mörk röst signalerar pondus och ger oss inflytande. Då lyssnar andra på oss.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.