Så blir Sundsvalls nya logistikpark

14 februari 2020

Med miljardinvesteringar ska bland annat en kombiterminal, logistikytor och en ny kaj i hamnen byggas. Projektet leds av det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB. Intervju med Sven Magnusson, vd för Sundsvalls Logistikpark AB

Bild: Sundsvalls Logistikpark

Den planerade logistikparken består av flera olika delar som sammantaget ska bilda ett transportnav i Sundsvall. För sjöfarten ska en ny kaj samt tillhörande containeryta på cirka 30 000 kvm byggas. En kombiterminal med 700 meter långa järnvägsspår och logistikytor på cirka 100 000 kvm planeras i området. De som samordnar utvecklingen är det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB som bildades 2008.

– Arbetet med att få en i laga kraft vunnen miljödom har varit en stor utmaning. Lokaliseringen är avgörande för att vi skall få en terminal som är intermodalt optimal. Bolaget i sig har som huvuduppgift att arbeta fram förutsättningarna som ligger till grund för att kommunen skall besluta om en investering av den nya logistikparken, säger Sven Magnusson.


Väntar på besked

Sundsvall har flera transporttunga industrier i närområdet som kräver hållbara effektiva transportlösningar. Sundsvall Logistikpark kommer att kunna erbjuda de behov som efterfrågats en längre tid. Här kommer ett regionalt transportnav att växa fram som kommer att ge goda förutsättningar för miljövänliga transporter.

– Den viktigaste frågan just nu avser beslutet om att investera och bygga den efterfrågade logistikparken. I skrivande stund är tidplanen för ett beslut beräknad till att ske före semestern. Skulle inte detta hinnas med kan man förvänta sig ett beslut tidigt i höst, säger Sven Magnusson.

I logistikparken kommer cirka 100 000 kvm att förberedas för etableringar. Bolaget har flera intressenter som väntar på beslutet om att börja bygga. De efterfrågar också en närhet till hamn och järnväg. Sundsvalls Logistikpark AB har ett nära samarbete med Trafikverket och SCA. Peab är upphandlad entreprenör och projekteringen görs i huvudsak av Ramboll och Tyréns.

– När väl bygget har kommit igång så är den nya kajen det som först kommer färdigställas, säger Sven Magnusson.

Miljö i fokus

Byggtiden väntas pågå fram till hösten 2022. Området kommer sysselsätta en stor del entreprenörer och tillhörande byggtjänster. Efter färdigställandet kommer det nya området att kunna erbjuda cirka 15-20 anställningar, beroende på omfattningen av sidoverksamheter i området. Sundsvalls Logistikpark sätter stort fokus på att utveckla området på ett effektivt och hållbart sätt.

– Sundsvall Logistikpark har en stark miljöprofil. Vi bygger i enlighet med Ceequel som är ett miljöcertifieringssystem riktat mot byggprojekt. Förutsättningar finns för att kunna växla över lastbilsgods i stor omfattning mot järnväg och sjöfart vilket kommer att medföra ett starkt miljöavtryck. Vi beräknar att Sundsvall Logistikpark kommer att kunna ge förutsättningar för en minskning av CO2 utsläppen med cirka 1,5 miljoner ton på 40 år, säger Sven Magnusson.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.