Så blir kontorsnavet i Flemingsberg

14 augusti 2019

Fastighetsjätten bygger 400 000 kvm i området som får namnet Stockholm South Business District.

Fabege 1-1.jpg
Foto: Fabege

Stockholm South Business District är en del i planprogrammet för Flemingsbergsdalen. Totalt handlar det om en 80 hektar stor yta där Fabege är en av aktörerna som ska bygga upp ett helt nytt affärsnav.

Lokalguiden skrev om projektet i våras och då nämnde Linda Lövkvist, projektchef på Mark- och exploateringsavdelningen på Huddinge kommun, att Fabege hade en vision som matchade deras.

- Vi pratade med flera aktörer på marknaden för att se om någon annan delade vår vision. Flemingsberg är ingen kontorsmarknad i dag och det var inte lätt att hitta en aktör. Att skapa ett nytt kontorsläge är svårt, men Fabege var en av dem som såg en stor utvecklingspotential i Flemingsberg, säger Linda Lövkvist, projektchef på Mark- och exploateringsavdelningen på Huddinge kommun.