Så blir första huset

19 mars 2019

Life science och hälsoutveckling handlar om forskning i människans tjänst – och det ska synas på långt håll. Med den allra första byggnaden i Next Step och Vectura Fastigheters innovationssatsning GoCo, sätter Semrén & Månsson tonen för det nya området. En miljö formad runt de människor som ska förändra världen med nya, smarta lösningar.

Framtidens hälso- och innovationsområde GoCo är ett joint venture mellan Next Step och Vectura Fastigheter, i nära samarbete med Astra Zeneca, med målet att attrahera forskare, entreprenörer och talanger från hela världen. Fokus ligger på hälsa, medicinsk utveckling och digitalt entreprenörskap. Med ett tillskott på omkring 300 bolag, bostäder, hotell och levande bottenvåningar transformeras nu området till ett innovationscentrum i det redan befintliga hälsoklustret i Mölndal. Och först ut i den nya stadsbilden är en byggnad ritad av Semrén & Månsson.


Utmaningen har varit att skapa både ett flexibelt hus för växlande behov och en symbolisk byggnad som fångar själva andan i området. Som utgångspunkt i gestaltningen har vi tagit människan i all sin vardagliga karaktär, och det är ju också vad life science handlar om.


- Utmaningen har varit att skapa både ett flexibelt hus för växlande behov och en symbolisk byggnad som fångar själva andan i området. Som utgångspunkt i gestaltningen har vi tagit människan i all sin vardagliga karaktär, och det är ju också vad life science handlar om, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Semrén & Månssons tonsättande bidrag är en modulbyggnad som enkelt ska kunna ställas om efter ändrade behov och förhållanden. Hela huset byggs i trä och planeras för miljöcertifiering enligt WELL. Med en rationell struktur bestående av boxar i olika storlek som staplas på varandra får byggnaden en mänsklig och dynamisk skala, sin storlek till trots. Det visuella intrycket av volymen påverkas också av skulpturer i form av mänskliga gestalter som placeras på tak och andra ytor utanpå byggnaden. En lekfull påminnelse om vårt ansvar för framtiden och vad människorna i området jobbar med.


- Det är danska Gehl Arkitekter som gjort konceptet för området, med fokus på mötesplatser, aktiva bottenvåningar och variation genom omsorgsfull detaljering. Vi har byggt vidare på detta för att skapa miljöer som inspirerar och stimulerar kreativitet och svarar på både kroppens och hjärnans behov, säger Maria Persson, arkitekt och utvecklingschef på Semrén & Månsson.

Som den första och största pusselbiten i satsningen kommer byggnaden att utgöra fondmotiv för den nya stadsdelen. Mycket handlar därför om att forma platser som möter framtida expansioner i anslutning till byggnaden – inte minst torget i bästa solläge som breder ut sig framför huset. Med gröna utemiljöer, tak och terrasser för hyresgästerna samt restaurang och ytor för coworking ska hela området uppmuntra till mänskliga möten, öppenhet och en vilja att dela. På många sätt motsatsen till den ”top secret”-kultur som traditionellt präglat life science-forskningen.

- Vi är övertygade om att GoCo kommer att väcka internationellt intresse genom sitt innehåll, sitt ovanliga koncept och sin uttrycksfulla arkitektur med människan i centrum, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.