Rena arbetsplatser ger nöjdare medarbetare

30 januari 2024

En ny undersökning från Tork visar att rena arbetsplatser blir allt viktigare för medarbetarnas välmående. Så många som nio av tio medarbetare betonar renlighet som nyckeln till en bra arbetsmiljö. Toalettutrymmen anses vara extra viktiga och nära hälften av klagomålen på kontor gäller just toaletter.

Ny undersökning: rena arbetsplatser ger nöjdare medarbetare
Ny undersökning: rena arbetsplatser ger nöjdare medarbetare

Kontorsansvariga står ofta inför en komplex situation där de konfronteras med dagliga utmaningar som kräver snabba lösningar. Denna pressade situation förvärras av en snävare tidsram, särskilt med tanke på de ökade kraven från personalen rörande renlighet, hygien och hållbarhet i kölvattnet av pandemin. Allt detta hanteras dessutom allt oftare inom en stramare budget, vilket lägger ytterligare en lager av komplexitet till uppgiften. Samtidigt visar en ny undersökning från Tork att kontorsansvariga bara lägger 18 procent av sin tid på att förbättra städkvaliteten, trots att de uppger att det är deras högsta prioritet. 

Renlighet – mer än bara en hygienfaktor

Samma undersökning visar att det finns en tydlig koppling mellan nöjda medarbetare och en ren och välfungerande arbetsplats. 9 av 10 medarbetare upplever renlighet som den viktigaste faktorn för att uppnå en bra arbetsmiljö. Vidare menar hela 85 procent av medarbetarna att rena toalettutrymmen återspeglar arbetsplatsens generella renlighetstandard och totalt står klagomål på toaletter för över 45 procent av klagomålen på kontor – mer än på någon annan del av arbetsplatsen.

Tork förbättrar trivseln på arbetsplastsen

Tork har lång erfarenhet av att hjälpa företag att förbättra trivseln på arbetsplatsen genom smarta hygienlösningar. Ett exempel är högkapacitetsdispensrar som garanterar en enkel och snabb påfyllning. De är även certifierade ”Easy to use” vilket hjälper städpersonal att arbeta mer effektivt.

– Vår undersökning visar att renare arbetsplatser leder till högre trivsel hos de anställda. Därför känns det extra viktigt att kunna förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i våra produkter och tjänster. Genom att effektivisera rengöring på toalettutrymmen kan vi frigöra tid för städning på andra områden och därmed minska klagomål och på så vis skapa nöjdare medarbetare, säger Anna Königson Koopmans, marknadschef för Essity Professional Hygiene.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.