Portalen in till Värtahamnen

14 november 2022

Bonnier Fastigheter tar nu nästa steg i utvecklingen av Värtahamnen och satsar stort med ett nytt kontorshus i kvarteret Hangö. Portalen blir en viktig entré till den nya stadsdelen och kommer bland annat erbjuda en levande bottenvåning, aktiva tak och flexibla hyresavtal. Allt i samklang med hela Norra Djurgårdsstadens höga miljöambitioner.

Värtahamnen håller på att utvecklas till en levande stadsdel och ska i framtiden innehålla cirka 20 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Den tidigare industrihamnen blir en plats för nya verksamheter, alldeles innanför tullarna, endast åtta minuter med cykel från Stockholm City.

De företag som etablerar sig här får en unik möjlighet att vara med och utveckla den sista delen av Stockholms innerstad som inte är fullt planlagd ännu.

– Värtahamnen blir en integrerad del av innerstaden, en stadsdel som lever över dygnets alla timmar och som kommer innehålla en fin blandning av grönområden, bostäder, kontor, butiker, restauranger och mötesplatser, berättar Sara Olsson, uthyrningschef på Bonnier Fastigheter. Det i kombination med närheten till naturen och havet gör att det kommer bli en attraktiv och unik plats där folk vill vistas.

fokus på hållbarhet

Hela Norra Djurgårdsstaden utmärker sig med sina höga miljöambitioner, fokus ligger på att skapa en hållbar stadsdel, och Portalen blir inget undantag. Kontorsytorna blir både effektiva och anpassningsbara och materialvalen görs utifrån ett långsiktigt livscykelperspektiv, med litet underhållsbehov. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM-SE med betyget Excellent, vilket går helt i linje med Bonnier Fastigheters hållbarhetsarbete. Därtill har Stockholms stad specifikt utformade hållbarhetskrav för stadsdelen och inomhusmiljön ska följa Miljöbyggnad Guld.

Levande bottenvåning och aktiva tak

Portalen blir med sina 12 000 kvadratmeter och 13 våningar ovan mark den nya starten på Värtahamnen. Här fylls entréplanet med liv från verksamheter och restauranger plus gemensamma mötesplatsytor för hyresgästerna. På taklandskapet får hyresgästerna tillgång till gröna rum för såväl möten som sociala aktiviteter. På den högsta terrassen finns också ett exklusivt mötesrum med utsikt mot vattnet. Byggnaden blir både robust och elegant med kontorslokaler som erbjuder gott om dagsljus tack vare de smala byggnadskropparna. 


– De företag som etablerar sig här får en unik möjlighet att vara med och utveckla den sista delen av Stockholms innerstad som inte är fullt planlagd ännu. Som tidig hyresgäst får man verkligen den möjligheten. 

Nytt flexibelt koncept

12 våningsplan erbjuder kontorslokaler med en variation av storlek och disposition. Den stora, inbyggda flexibiliteten innebär att företag kan både krympa och växa men ändå stanna kvar inom samma väggar. Bonnier Fastigheters krav på flexibilitet har funnits med från projektets början och är något man kommer att erbjuda sina kunder i det nya konceptet Skala 20. 

– Konceptet innebär att om man hyr 2 500 kvm eller mer har man som hyresgäst varje år möjlighet att frånträda 20% av ytan. Man får möjlighet att utnyttja detta en gång under avtalsperioden, men helt utan kostnad, förklarar Sara Olsson. Den dagen man växer och vill utöka sitt kontor bidrar Skala 20 även till den möjligheten. 

Även en geografisk flexibilitet erbjuds via Bonnier Fastigheter Business Center. 

– Här har man som hyresgäst i Bonnier Fastigheters bestånd möjlighet att välja ett center antingen centralt i Stockholm eller i Uppsala för att tillfälligt kunna arbeta och mötas.

nu och framåt

Bonnier Fastigheter har precis lanserat sitt digitala showroom och nya koncept för Portalen och börjat jobba aktivt med marknads- och uthyrningsarbetet. 

– Vi ser verkligen fram emot hur marknaden ska ta emot vårt nya kunderbjudande som erbjuder flexibilitet, både avtalsmässigt och geografiskt, säger Sara Olsson. 

I byggprojektet pågår planering och projektering för fullt med huvudentreprenören Zengun. Just nu genomför Staden markarbeten, bland annat nedslagning av spont runt hela fastigheten och denna månad startar schaktning och sanering av den befintliga marken. I mars/april beräknas projektet kunna byggstartas och Bonnier Fastigheter hoppas kunna välkomna sina första hyresgäster 2025.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.