Platzer formar Gamlestaden

3 oktober 2019

Gamlestadens Fabriker är platsen där kullagret uppfanns, där den första Volvon utvecklades, och som innehållit det största bomullsspinneriet, sockerbruket och tv-studion i norra Europa. Idag är området ett bubblande entreprenörsstråk, och inom de närmaste åren en tät och levande stadsdel. Nya byggnader med sammanlagt 300 bostäder och 3 500 arbetsplatser planeras när Platzer utvecklar området för nästa epok. Utöver bostäder och kontor planeras för nya restauranger, matbutik, café och service.

I väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft har Platzer arbetat med att planera för både utformning och innehåll.  Fyra arkitektkontor har fått uppdragen att gestalta var sin av de nya byggnaderna. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammet och visionen för Gamlestadens Fabriker har arkitekterna arbetat i en öppen process med kontinuerliga avstämningar, där de presenterat sina tankar och idéer för varandra och för Platzers projektgrupp. Resultatet är en dynamisk helhet som knyter an till de äldre byggnadernas industrikaraktär och ger nya variationsrika stråk och stadsrum.

Vi vill utveckla Gamlestadens Fabriker på ett sätt som fortsätter att locka hit människor och företag av olika storlek och karaktär, och som tillåter olikheter att mötas.

-  I Gamlestaden möter innerstaden de nordöstra stadsdelarna och det blir en väldigt intressant mix av människor. Här finns dessutom en nedärvd entreprenörsanda som fortfarande präglar området. Det har varit viktiga komponenter när vi stakat ut vår vision. Vi vill utveckla Gamlestadens Fabriker på ett sätt som fortsätter att locka hit människor och företag av olika storlek och karaktär, och som tillåter olikheter att mötas. Det är då det blir spännande på riktigt, säger Patrik Lund.

Arkitektkontoren Radar, KUB och Bornstein Lyckefors har gestaltat varsin byggnad som kommer att innehålla kontor, restauranger och verksamheter. Erséus arkitekter har ritat bostadshuset som JM kommer att bygga. Radar arkitektur har dessutom fått uppdraget att utveckla miljöerna mellan husen. 

Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har varit på utställning och vi inväntar en så kallad vattendom, ett miljötillstånd som krävs för att bygga i närheten av vatten, som preliminärt beslutas i december. Förhoppningen är att detaljplanen vinner laga kraft i Q2 2020.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.