Platsen för banbrytande lösningar

13 oktober 2022

Pretzel Therapeutics är grundat av några av världens främsta akademiker inom mitokondriell biologi. Idag drivs bolaget från två enheter, varav en i Göteborg och en i Waltham, Massachussets, USA. Nu står det klart att den svenska verksamheten flyttar till en 700 kvm stor kontors- och labbmiljö på GoCo House under 2023. Härifrån ska bolaget fortsätta sin väg mot nya banbrytande lösningar för behandling av mitokondriella sjukdomar.

goco webb.jpg
Bild: Pretzel Therapeutics

Pretzel Therapeutics utvecklar innovativa terapier mot så kallad mitokondriell dysfunktion. Mitokondrier kan beskrivas som cellernas kraftverk där dysfunktionella mitokondrier är involverade i mer än 50 olika sjukdomar, bland annat flertalet åldersrelaterade sådana. Genom etableringen i GoCo Health Innovation City hoppas bolaget kunna växa ytterligare och skapa än bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av ”first-in-class” läkemedel som tar sig an mitokondriell dysfunktion.

Det vi nu ser ta form i Mölndal är den perfekta platsen för vår fortsatta expandering.

 - Det vi nu ser ta form i Mölndal är den perfekta platsen för vår fortsatta expandering. Här har vi möjlighet att skala upp vår R&D verksamhet och framförallt så ser vi fram emot att skapa interaktion med de andra bolagen i området. Vi ser många samverkansmöjligheter och vi hoppas på en bra tillväxt i Göteborg där vi avser dubbla vårt team av medarbetare, säger Baruch Harris, Chief Operating Officer på Pretzel Therapeutics.


GoCo House går nu in i slutfasen av bygget och beräknas stå klart för inflyttning våren 2023. Intresset för områdets signaturbyggnad har varit stort och både coworking-delen samt de större kontors- och forskningsytorna börjar nu i stor utsträckning att fyllas på. Hela utgångspunkten har varit att skapa ett område med miljöer och verksamheter som enhälligt ska tilltala både forskare, entreprenörer och lovande talanger från hela världen.

 - Vår ambition är att lägga grunden för ett bra kunskapsutbyte och ge drivkraft åt nya samarbeten och idéer. Det är därifrån vi sen kan se nya lösningar växa fram på de hälsoutmaningar världen står inför. Pretzel Therapeutics satsning hos oss är ett kvitto som visar på både GoCo´s attraktionskraft och att våra ambitioner har en stark förankring i industrin. Det är ett bolag vi med stolthet hälsar varmt välkomna och som tillsammans med andra ledande verksamheter kommer bidra till ett innovationsklimat i världsklass, säger Jonas Obert, affärsutvecklare på GoCo Health Innovation City.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.