Personalen är det viktiga

19 november 2018

Allt fler företag, läroanstalter och statliga aktörer går in för aktivitetsbaserade kontor, där flera organisationer delar på utrymmet. Men fördelarna med den här typen av kontorslösningar kommer inte automatiskt. Arbetshälsoinstitutet har undersökt en arbetsutrymmesgemenskap omfattande sex olika organisationer, som verkar i Tampella-fastigheten i Tammerfors.

Bild: pixabay.com

Allt fler företag, läroanstalter och statliga aktörer går in för aktivitetsbaserade kontor, där flera organisationer delar på utrymmet. Gemensamma utrymmen förväntas erbjuda möjlighet till samhörighet, nätverkande och kostnadsfördelar. Men dessa fördelar uppnås inte automatiskt med hjälp av gemensamma arbetsutrymmen. Det krävs aktiva åtgärder av chefer och arbetstagare för att samarbetet ska fungera, arbetet ska vara framgångsrikt och personalen må bra på jobbet. Bakgrundsljud upplevs ofta som störande för koncentrationen. Arbetshälsoinstitutet har undersökt en arbetsutrymmesgemenskap omfattande sex olika organisationer, som verkar i Tampella-fastigheten i Tammerfors.


Det lönar sig att utveckla arbetsutrymmena och arbetsrutinerna tillsammans, så att alla får vara med och påverka.


Hur funkar det?

I den vackra Tampellafastigheten, en gammal fabriksbyggnad, finns sedan två år tillbaka en ny typ av arbetsutrymmesgemenskap. Gemenskapen omfattar sex organisationer, som arbetar med att utveckla Birkalandsregionen: Pirkanmaan Liitto, Business Tampere, Visit Tampere, Pirkanmaan Jätehuolto, Finlands Östersjöinstitut och Tammerfors stadsregions samkommun. Genom sammanslagningen eftersträvas synergifördelar, som t ex tätare samarbete och kunskapsdelning över organisationsgränserna.

- Tampella-gemenskapen står modell för en ny typ av arbetsutrymmesgemenskap, ett sätt att fungera som snabbt vinner terräng inom arbetslivet, berättar projektets ledare, äldre forskare Pia Houni vid Arbetshälsoinstitutet.

- Vi ville med hjälp av SILTA-projektet få en inblick i hur arbetet löper i denna typ av arbetsutrymmen. Är gemensamt arbetsutrymme en nyskapande kraft eller leder det till att man kör fast i gamla hjulspår? Intressant var också ledarskapet och hur det anpassar sig till de nya förhållandena.
inte automatiskt samhörighet

I Tampella-gemenskapen arbetar man mest i öppna kontorslandskap, där de olika organisationernas utrymmen har avgränsats med hjälp av skärmar. Dessutom finns där ett separat mötescenter (Pellava) och ett gemensamt pausutrymme (Sydäntila).

Resultaten av SILTA-projektet visar att gemensamt kontor inte automatiskt skapar samhörighet eller en gemensam arbets- och ledarskapskultur. När projektet inleddes var det inte många som kände personalen i de andra organisationerna. Bland organisationsledarna efterlystes ett närmare strategiskt samarbete.

samband med välbefinnandet

Av dem som besvarade projektets enkätundersökning var mer än hälften helt nöjda med sina arbetsutrymmen. Tillfredsställelse med arbetsutrymmena hade samband med att man upplevde arbetsklimatet som gott och möjligheterna till återhämtning som goda, och att man var nöjd med sig själv och bedömde att man hade tillräckligt god hälsa för att orka arbeta fram till ålderspensioneringen.

Minst nöjd var man med arbetsutrymmenas akustik, bl a bullernivån och möjligheterna till akustisk avskildhet. De som var nöjda med akustiken upplevde sig oftare som energiska än de som var missnöjda. Faktorer som påverkar trivseln upplevs olika av olika människor. Därför är det viktigt med gemensamma spelregler.

- Det lönar sig att utveckla arbetsutrymmena och arbetsrutinerna tillsammans, så att alla får vara med och påverka, understryker Houni.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.