Partille utvecklas vidare

29 september 2020

Aspelin Ramm Fastigheter har köpt en industrifastighet i Furulund i Partille som ingår i kommunens stora planarbete för området där totalt 800 nya bostäder planeras. Säljare är Riviera Markisers fastighetsbolag, Kvistvägen 1 Fastigheter, som nyligen beviljades ett positivt planbesked för att omvandla industrimarken till bostadsändamål för 100 lägenheter. Även HSB, Sigillet och Partillebo är delaktiga i arbetet med att utveckla det nya området på bägge sidorna av Landvettervägen. Totalt planeras för drygt 76 000 kvadratmeter för bostäder och 5 500 kvadratmeter lokalyta.

 Aspelin Ramm Fastigheter har mångåriga erfarenheter av att samarbeta med Partille kommun genom bygget av Nya Vallhamra torg i Sävedalen. Det var ett av de första projekten i Göteborgsregionen som innebar ett helhetsgrepp på omvandlingen av ett slitet och omodernt förortstorg till en levande stadsdel med bostäder, handel och lokal service.

- Vi investerar gärna långsiktigt i Partille som är en växande kommun med ett attraktivt och efterfrågat läge nära Göteborg. Som ett av fyra fastighetsbolag ingår vi redan idag i arbetet med att utveckla ett nytt stadsdelscentrum i Furulund, så det känns väldigt bra att även kunna förvärva den här fastigheten. Den blir en viktig pusselbit för att skapa ett levande centrum med stadsmässiga kvaliteter, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.

Förutom Aspelin Ramm Fastigheter är bland annat även HSB, Sigillet och Partillebo delaktiga i arbetet med att utveckla det nya området på bägge sidorna av Landvettervägen.

– Ambitionen med planarbetet är att utvidga området i sydvästlig riktning med nya bostäder intill Landvettervägen och skapa ett tydligt centrumstråk som binder samman viktiga funktioner i området. Detaljplanen beräknas vara färdig någon gång under 2023 då också bygget kan påbörjas. Totalt planeras för drygt 76 000 kvadratmeter för bostäder och 5 500 kvadratmeter lokalyta.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.