Pann- och Grannhuset tar plats

5 november 2019

Under 25 år har Husvärden renoverat de k-märkta tegelbyggnaderna på Krokslätts Fabriker och även kompletterat området med nya, högteknologiska och energieffektiva hus. Just nu pågår ett speciellt projekt mitt i området. Det gamla pannhuset har rivits och ska byggas upp med det gamla teglet och bredvid byggs ett grannhus. Sammanlagt tillskapas 2 000 kvm moderna kontor.

Pannhuset.jpg
Husvärden bygger Pann- och Grannhuset på Krokslätts Fabriker.

I dag är Krokslätts Fabriker återigen en blandstad på riktigt med både bostäder, arbetsplatser, butiker, restauranger och caféer. Just nu pågår här ett av Mölndals största utvecklingsprojekt, ett Quality Hotel, signerat Arkitekterna Krook & Tjäder och Petter A Stordalen. Hotellet, på 22 våningar delvis i glas, kommer att innehålla 380 rum, full konferensavdelning plus restaurang och bar och står klart första kvartalet 2021. Men det pågår också ett annat bygge, om än i betydligt mindre skala.  

2 000 kvm mitt i området

- Mitt i området håller vi just nu på med ett projekt vi kallar Pann- och Grannhuset, berättar Håkan Lundqvist, uthyrare på Husvärden. Vi har monterat ner det gamla pannhuset helt och hållet, sparat alla tegelstenar och ska nu bygga upp det igen. Så det handlar verkligen om återbruk, vilket såklart sänder bra signaler. 

Det gamla, oisolerade huset, som var i mycket dåligt skick, ska nu istället omvandlas till moderna kontor. Och dessutom få ett grannhus. 

Vi har monterat ner det gamla pannhuset helt och hållet, sparat alla tegelstenar och ska nu bygga upp det igen.

– Grannhuset byggs upp alldeles bredvid och höjs till sex våningar för att sedan kopplas ihop med Pannhuset via en gångbro. 

De båda husen får tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 2 000 kvm.  

– Det är mindre kontor som efterfrågas mest men flexibiliteten i de båda husen blir ändå stor. Man kommer kunna hyra till bron om man vill hyra kontorsytor i båda husen. Vi kommer göra lokalerna ganska klara vilket gör att det kan bli snabba inflyttningar. Dock kommer man kunna göra egna val vad gäller matta och/eller golv och man kommer även kunna välja till väggar. 

Hyr man de två nedersta våningarna i Pannhuset får man också en egen entré där våningarna kopplas ihop via en interntrappa. 

Kontor med industrikänsla

– De här kontoren blir riktigt häftiga, jag tror att de kommer locka många. Givetvis vill vi skapa en industrikänsla även här, bland annat med spröjsade glaspartier invändigt. Utvändigt blir det corténstål och tegel.

Arkitekterna bakom gestaltningen, Mats & Arne Arkitektkontor AB, beskriver projektet på följande sätt: 

– Hela Krokslätts Fabriker är verkligen ett industriellt byggnadsminne. Pannhusets stålkonstruktion, de stora glaspartierna och teglet kommer att återskapas och i projektet kommer det återanvända, demonterade teglet att användas till så stor del som möjligt. En övergång i glas och corténplåt kommer binda ihop Pannhuset med Grannhuset där tegelfasaden också demonteras. Sockelvåningen vid entréfasaden tar med sig både återvunnet tegel, friser och slätputade fält från den äldre byggnaden till den nya. 

– Båda husen kommer att smälta in fint i området, på en plats som blir mer och mer central framöver, tror Håkan Lundqvist. Bergskroken, gatan bakom, blir exempelvis snart en kommunal gata vilket betyder att områdets centrum på ett naturligt sätt dras hitåt.  

Attraktivt område

Att Krokslätts Fabriker är ett attraktivt område råder det inget tvivel om. Genom åren har en mängd företag, många inom sportkonfektion och medicinteknik, valt att sätta sig här. Och även valt att sitta kvar då nya ytor kontinuerligt kunnat tas i anspråk eller nya hus har kunnat byggas. 

– Många har genom åren valt att flytta eller utöka inom området. En del företag har suttit på fyra-fem ställen, konstaterar Håkan Lundqvist. 

Läget, med kort avstånd både till Göteborg och Mölndal och lättillgängligt från E6, är en av fördelarna. 

– Vi lever även på att spårvagnen stannar precis utanför. Dessutom är ju den här typen av gammal fabriksmiljö väldigt populär och inget som finns på så många ställen. Att området på riktigt är en blandstad nu tror jag också betyder mycket.

Flera företag är på väg in, sedan sommaren har Husvärden hyrt ut över 5 000 kvm. Och nu finns det inte mycket yta kvar. 

– Så att kunna tillskapa 2 000 kvm nya kontor känns väldigt bra. När Pann- och Granhuset står klart tidigt nästa höst kommer området innehålla sammanlagt 60 000 kvm kommersiella lokaler. 

Och dessutom finns det fortfarande möjligheter att expandera framöver, både med fler bostäder och kontor. Så fortsättning följer... 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.