Palats får ny glans

12 april 2022

Förberedelserna har pågått i skuggan av pandemin och nu är det äntligen dags för Dicksonska Palatset att få ny glans. Nästa år öppnas palatsets dörrar för göteborgarna.

dicksonska.jpg
Visionsbilder: Liljewall Arkitekter

– Vi kommer både att återskapa och varsamt utveckla huset för att ge möjlighet till en publik verksamhet, säger Ulf Bengtsson, projektledare på Higab.

Vi gör inte ordning huset för att det ska bli ett museum utan det ska vara levande och tillgängligt för göteborgare och besökare. 

Dicksonska Palatset är delvis mycket välbevarat med många originaldetaljer kvar, främst på entréplan och i festvåningen en trappa upp. Dessa delar är byggnadsminnesmärkta och kommer att renoveras varsamt med hjälp av konservator. I andra fall blir det fråga om att återskapa delar som förändrats under årens lopp. En av åtgärderna som blir synlig utifrån är att orangeriet mot Södra Vägen kommer att få helt nya glaspartier och glastak i enlighet med det ursprungliga utseendet. Fönstren rustas upp, fasaderna målas om och ett nytt bandtäckt plåttak med nya takkupor och nya skorstenar kommer att monteras. Även trädgården och den stenlagda gården kommer att iordningställas.


– Vi gör inte ordning huset för att det ska bli ett museum utan det ska vara levande och tillgängligt för göteborgare och besökare. Tanken är att de två nedersta våningarna ska inrymma restaurang- och festverksamhet som det även varit tidigare, berättar Ulf Bengtsson.

Vem som ska driva den publika verksamheten är ännu inte klart.

– Under pandemin var branschen försiktigt med nysatsningar men nu börjar det ta fart igen. Vi har en pågående dialog med intressenter och är mycket hoppfulla om att hitta rätt aktör till huset, säger Higabs affärsutvecklare Anette Persson.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.