Omvandlar gata i Malmö

30 augusti 2018

Nyligen beslutade stadsbyggnadsnämnden att inleda arbetet med ett planprogram för Lorensborg och Bellevuegården i Malmö. Syftet är att omvandla Lorensborgsgatan till stadshuvudgata med plats för människor, hållbara trafikslag, fler bostäder, arbetsplatser och grönska.

Illustration: Dziugas Lukosevicius

Omvandlingen av Lorensborgsgatan är, tillsammans med Amiralsgatan, de första i sitt slag i Malmö och visar hur miljonprogrammens bostadsområden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Enligt en första strukturskiss finns det plats för 1 700–2 000 nya bostäder på det som idag är en till stora delar ogästvänlig och outnyttjad buffertzon längs Lorensborgsgatan. Den flerfiliga bilvägen byggs om till stadshuvudgata där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. En framtida spårväg ges utrymme, som tills dess kan användas som busskörfält.

Här ska också finnas utrymme för träd och planteringar, uteserveringar, mötesplatser och korttidsparkeringar för cykel och bil. Med mer människor i området kommer det att finnas bättre underlag för mer samhällsservice, affärer, kulturliv och andra verksamheter.


I arbetet med planprogrammet ingår att involvera de boende och aktörer i områdena, med ett speciellt fokus på unga.

– Många av Malmös stadsdelar byggdes i en tid där bilen var utgångspunkten. Men när staden och trafiken växer, och jorden värms upp av våra utsläpp, måste vi tänka om. Omvandlingen av Lorensborgsgatan är ett viktigt steg i omställningen av hela Malmö, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

– Längs med Lorensborgsgatan ligger idag mark som inte används, och som dessutom skapar barriärer och otrygghet. Med omvandlingen får vi både fler bostäder och en trivsammare och tryggare miljö, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.