Ombytta roller i Örebro

12 juni 2018

Kommunstyrelsen i Örebro har fattat beslut om att tilldela Utopia Arkitekter en markreservation för deras förslag inom projektet ”Vi ger arkitekten makten”, som kommunen lanserade förra våren. Förslaget är en kontorsbyggnad i trä med fasader i glas och öppna ytor. För genomförandet har man har tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Castellum.

Foto: Utopia arkitekter örebro 960x540.jpg
Foto: Utopia arkitekter örebro 960x540.jpg

Förslaget är en kontorsbyggnad i trä med fasader i glas och öppna ytor som riktar sig ut mot omgivningen. Målsättningen är nu en fortsatt snabb process med byggstart under första halvan av 2019.

I mars 2017 tilldelade Örebro kommun en förstudie av stadens mest strategiska tomter till Utopia Arkitekter. Tomten ligger i direkt närhet till Centralstation och Rättscentrum och är synlig från tre håll mot det stora trafikflödet längs Östra Bangatan.

Nu har Kommunstyrelsen fattat beslut om att sälja marken till ett projektbolag som ägs av Utopia Arkitekter. Villkoret är att Utopia Arkitekter håller den kvalitetsnivå som är avtalat fram till byggstart.

– Huset blir ett unikt inslag i stadsbilden med stomme och bjälklag helt i synligt trä, en öppen bottenvåning med över sex meter i tak, en helt öppen glasfasad med trappor och konferensutrymmen som vetter ut mot Östra Bangatan. Vi hoppas att byggnadens form tydligt ska spegla både dess fysiska öppenhet och öppenheten för nya arbetssätt som vi hoppas ska sätta sin prägel på innehållet, säger Mattias Litström, ansvarig arkitekt på Utopia Arkitekter. 

Vanligtvis ger kommunen en byggaktör ensamrätt att under en begränsad tid utveckla sin idé på en tilldelad tomt. Byggaktören väljer därefter en arkitekt för att ta fram ett förslag. I projektet ”Vi ger arkitekten makten” har kommunen kastat om rollerna för att bidra till en ökad förståelse mellan arkitekter och byggaktörer samt för att se hur det kan påverka den arkitektoniska kvaliteten och genomförbarheten. För genomförandet har Utopia Arkitekter tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Castellum.

I dag har det formella beslutet att sälja marken fattats i Kommunstyrelsen för byggnaden som får sju våningar, öppna ytor för co-working, ett café i bottenplan och som kommer att certifieras Miljöbyggnad Guld.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.