Om tillfälliga hyresrabatten

3 april 2020

Coronaviruset leder till mycket negativa ekonomiska konsekvenser för företag i ett stort antal branscher. Många företag, dess kunder och samarbetspartners hamnar snabbt i ekonomisk kris. En uppenbar följd i takt med att krisen fortgår är att många företag får problem i sin egenskap av hyresgäst eller hyresvärd. MAQS advokatbyrå följer utvecklingen.

spargris.jpg
Bild: Pixabay

Problemställningen kopplat till hyresfrågor har utretts på myndighetsnivå och i dagarna presenterade regeringen ytterligare ett så kallat ”krispaket” till stöd för det svenska näringslivet. Denna gång riktade sig paketet främst till små- och medelstora företag.

En del av paketet innebär att regeringen i sin extra ändringsbudget avser att avsätta 5 miljarder kronor för att stötta företag som verkar i en utsatt bransch och bedriver sin verksamhet i en hyrd lokal. Dessa företag ska enligt förslaget få utökade möjligheter att erhålla rabatt på den fasta delen av hyran för sin lokal för tiden mellan den 1 april och den 30 juni 2020. Som utsatta branscher nämns exempelvis hotell- och restaurangbranschen och sällanköpshandeln.

Informationen kring detta kommer kontinuerligt att förändras och uppdateras, redan vecka 15 ska nya direktiv komma.

Läs mer här och följ utvecklingen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.