Om hållbarhet och varumärke

20 juni 2019

Emma Nilsson och Kristin Andersson på Martela om hållbar inredning och hur man stärker varumärket med sitt kontor.

Emma Nilsson och Kristin Andersson på Martela.

Vad är hållbar inredning?

Hållbar inredning idag är så mycket mer än en miljömärkt möbel. Förutom att följa kvalitets-och miljöledningsstandarder har vi stort fokus på människans välbefinnande. En bra inredningsdesign och god ergonomi har en betydande inverkan på arbetsglädjen och hälsan.

De viktigaste varumärkesbärarna är ju alla medarbetare!

Långsiktigt handlar det till stor del om att välja en design som håller över tid, en genomtänkt och flexibel inredning som går att förändra när organisationen förändras. Det lönar sig helt enkelt att lägga tid på planering och design. Vi ser också att fler vågar blanda gammalt med nytt och inte bara köpa nya möbler. Hållbar inredning kan också vara att leasa istället för att köpa på sig möbler som man behöver idag men kanske inte om några år. Hållbarhet är även att ta ett ansvar för gamla möbler. Reparation och underhåll minskar miljöbelastningen från nytillverkning och många gånger kan inredningen återvinnas eller återbrukas genom att till exempel säljas på andrahandsmarknaden.

Hur kan man stärka varumärket med sitt kontor?

Ett starkt varumärke är något som lockar många att välja just den arbetsplatsen. För att kunna göra det krävs en stark, etablerad, tydlig och unik vision med kontoret. I en snabb föränderlig tid behöver man också visa att kontoret inte är något som står still, det utvecklas precis som verksamheten. De viktigaste varumärkesbärarna är ju alla medarbetare! Så det gäller att utforma kontoret så att medarbetarna ser kontoret som en förmån, får en positiv upplevelse och känner stolthet över kontoret.

Rent estetiskt bör man inte bara tänka på de grafiska färgerna utan se till företagets vision och strategi. Kontoret som helhet är mer än en logotypfärg, det är viktigt att se till att helheten representerar företagets värderingar genom arbetsmiljö, produktval och genomtänkt färgergonomi när man planerar kontoret.

Läs mer på martela.se

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.