Nytt kvarter i Uppsala

3 mars 2023

Uppsala kommun ska ta fram en ny detaljplan för kvarteret Sleipner i centrala Uppsala. Syftet är att möjliggöra bygget av ett nytt hus med arbetsplatser och verksamhetslokaler. Därmed förlängs innerstaden söderut och kvarteret görs tryggare med mer liv och rörelse. Planprocessen kommer även ta ställning till om byggnader i kvarteret ska rivas.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid torsdagens sammanträde att ge Uppsala kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Sleipner i södra delen av innerstaden i Uppsala.

Det är Vasakronan som ansökt om planbesked, då man vill kunna bygga ett hus för kontor och med lokaler för affärer, restauranger och annan centrumverksamhet i bottenvåningen. Vasakronan vill även bygga ett parkeringsgarage under jord, vilket kommer undersökas i detaljplanearbetet.

Syftet är också att göra området mer levande, ge utrymme för affärsverksamhet och knyta ihop det med innerstaden.

– Det här är ett ärende där olika värden står emot varandra. Bevarandet av en äldre skyddad byggnad står emot en strategisk utbyggnad av Uppsala stad. Vi har valt att se över om det går att få till en bättre plats än vad som finns idag. Vi vill att det ska bli ett grönt och tryggt gångstråk från hamnplan till stationsområdet. Syftet är också att göra området mer levande, ge utrymme för affärsverksamhet och knyta ihop det med innerstaden. Det bidrar positivt till Uppsalas tillväxt och ekonomi, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

Den önskade planläggningen går i linje med den pågående förändringen av kvarteret Hugin – som går från att ha varit gräns mot ett industriområde till att bli en levande innerstadsmiljö – och det planerade grönstråket Green Line som ska sträcka sig mellan Hamnplan och Frodeparken.

I kvarteret finns byggnader med historiska värden som behöver rivas för att göra plats åt den planerade nya byggnaden, vilket kommer att prövas i planläggningen.

– Kvarteret Sleipner är idag lite rörigt men skulle kunna bli en attraktiv del av innerstaden och knyta samman den med Kungsängen, kvarteret Hugin och Ångkvarnens område. Vi är måna om att det görs ett tilltalande sätt med hänsyn till de omgivande miljöerna, säger Claes Larsson, stadsarkitekt på Uppsala kommun.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.