Nytt kontorshus i Hyllie

7 december 2022

Tidigare i år beslutades det att Wästbygg tilldelas en markanvisning i Hyllie, i exploateringsområdet ”Öster om mässan”. Här planerar man för en kontorsbyggnad på 14 500 kvm, med takterrasser i olika nivåer, där fokus ska ligga på miljö, hälsa och social hållbarhet. Byggstarten är planerad till 2025.

webben.jpg
Bild: C.F. Møller Architects

Just nu är Wästbygg inne i en planeringsfas och håller på att sätta ihop en organisation som tillsammans ska konkretisera och specificera de mål och krav som finns för projektet. 

– Utgångspunkten är de övergripande målsättningar som vi arbetat fram under förstudien, berättar Peter Wennberg, affärsutvecklare på Wästbygg. 

Parallellt jobbar Wästbygg, tillsammans med arkitekten C.F. Møller Architects, med att ta fram det man kallar för projektets ”identitet”, ett material som under hela projektets gång kommer att ligga till grund för olika typer av beslut. 

Hyllie har de kvalitéer som krävs för ett lyckat kontorsprojekt. 

– Dels utifrån vad det är vi vill skapa och tillföra på platsen, dels med tanke på vilka vi tror kommer att vilja bedriva sin verksamhet i lokalerna. Viktigt för oss är också att utforma huset tillsammans med framtida hyresgäster, något vi tror skapar ett mervärde för alla parter.

hyllie har de kvalitéer som krävs

Wästbygg har verkat i Öresundsregionen sedan 2015 och har flera bostadsprojekt i olika faser, bland annat Soluret i Hyllie. Att nu satsa vidare även inom det kommersiella segmentet, och just i Hyllie, känns självklart. 

– Vi har haft siktet inställt på att etablera oss även inom det kommersiella segmentet och tycker att Hyllie är en av de mest intressanta platserna i regionen. Här finns ett kontorskluster med etablerade hyresgäster, bra kollektivtrafik och med närheten till Kastrup ser vi att Hyllie har de kvalitéer som krävs för ett lyckat kontorsprojekt, konstaterar Peter Wennberg.

mer än bara ett kontor

Vilken typ av företag som kommer att attraheras av det här nytillskottet på Hyllies kontorsmarknad kommer att konkretiseras under det pågående arbete med projektets identitet, menar Peter Wennberg. 

– Men vi vet redan nu att vi vill skapa ett kontorshus med fokus på miljö, hälsa och social hållbarhet, med plats för olika typer och storlekar på företag. För att skapa liv i stadsrummet har vi även som mål att kunna erbjuda aktiviteter i huset även efter kontorstid. Aktiviteterna ska komplettera det utbud som redan finns i Hyllie med exempelvis träning, mötesplatser och coworkingytor. Vi vill att hyresgästerna ska kunna bli en del av konceptet och genom aktiviteterna ha möjlighet att erbjuda sina medarbetare en arbetsplats som är mer än bara ett kontor. 

Wästbygg avser att certifiera kontoret enligt BREEAM, Well och NollCo2 och kommer också att använda sig av en hybridstomme där betong, trä och stål samverkar och ger rätt material på rätt plats. 

”Öster om mässan”

Wästbyggs markanvisning ingår i exploateringsområdet ”Öster om mässan” i Hyllie där det också ska byggas bostäder. Samtliga byggherrar kommer att delta aktivt i en byggherredialog kring hur området ska utformas för att också inkludera social hållbarhet

– Vi ser fram emot samarbetet med de övriga aktörerna i byggherredialogen och vara en aktiv part i hela arbetet med att forma det här fina området.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.