Nytt i Västra hamnen

10 maj 2022

Marken intill Skånes dansteater i Västra hamnen ska bebyggas med bostäder, kontor och verksamhetslokaler fördelat på fyra kvarter. I blickfånget hamnar ett hus på 15 våningar, men det planeras även för en stor park som blir områdets gröna lunga och kajytor för rekreation och avkoppling.

västra hamnen_webben.jpg
Kranen 5. Bild: Fojab

Området är beläget mellan Östra Varvsgatan och Dockgatan och är i dag platsen för en före detta maskin- och monteringshall. Parken är en del av en grön vision för Dockan och blir en viktig grön lunga i området och i den västra delen av Västra hamnen.

I områdets nordöstra del uppförs en 15 våningar hög byggnad som blir ett landmärke där land möter hav. Kvarterens övriga bebyggelse blir fyra till sex våningar hög. Längs havet planeras det för kajytor som ska uppmuntra till rekreation och avkoppling.

– I den fortgående utvecklingen av Västra hamnen fortsätter vi att satsa på nya bostäder, arbetsplatser och omfattande grönytor. Den centralt belägna parken beräknas vara 5 000 kvm och kommer att fylla en viktig funktion som mötesplats för hela stadsdelen. Det nya landmärket på 15 våningar är ytterligare en spännande faktor som kommer att göra området än mer attraktivt för såväl boende som besökare, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.