Nytt år med nya möjligheter

5 februari 2018

Rubriken är så klyschig att man nästan skäms för att använda den. men, nu rullar vi igång 2018 med allt vad det kommer att ge oss investerare i form av grusade förhoppningar och aktier som inte besvarar vår kärlek. Det gör faktiskt inga aktier så ett bra råd är att aldrig gifta sig med en. Krönikan visar även att världens börser är högt värderade men att det inte är något mot räntemarknaderna. Därför finns ingen orsak till panik – ännu…

Aktier.jpg
Grusade förhoppningar och aktier som inte besvarar investerares kärlek. Bild: Pixabay

Tittar vi på Sverige uppvisar ekonomin ett ordentligt högtryck, drivet bland annat av en synnerligen stark byggkonjunktur. Den i sin tur bottnar kanske framför allt i det extrema ränteläget. Även privat konsumtion och investeringar uppvisar god fart.

2018 torde tillväxten mattas något, bygginvesteringarna lär minska och draghjälpen som den höga migrationen för något år sen stått för minskar nu något. Så lite avmattning kommer vi att få uppleva även om konjunkturen fortsatt får anses som stark.

Eftersom fastigheter är en så betydande del av landets samlade förmögenhet är det intressant att följa bostadsbyggandet som bidrar med en hyggligt stor del av BNP. 2017 påbörjades byggnationen av 76 000 bostäder i Sverige vilket är en väldigt hög siffra. Under finanskrisen 2008–2012 byggdes som jämförelse bara omkring 20 000 bostäder per år. Skulle byggandet minska till 2016 års nivå (65 000) så minskar BNP med nästan 1,5 % och en ytterligare nedgång mot 2015 års nivå (50 000) skulle antagligen ge Sverige nolltillväxt av BNP. Så nog är det viktigt att följa alla åtgärder som vidtagits för att bromsa prisstegringen på bostadsmarknaden.

Det extremt låga ränteläget hjälper självklart till att elda på och det är väl bra. Normalt skulle vi med så hög tillväxt inte kunnat hålla detta ränteläge eftersom inflationen skulle sticka till väders. Nu håller sig inflationen väldigt låg, för låg, trots detta och vi kan räkna med låga räntor länge än.

Sammanfattningsvis; om inte det batteri av åtgärder för att få bukt på utvecklingen på bostadspriserna (egentligen stör inte den utvecklingen någon utan det är den snabbt ökade privata skuldsättning i Sverige som den resulterar i som inger rädsla) helt lägger sordin på byggandet så ser 2018 ut att ge en ekonomisk tillväxt ungefär som 2017.

Värdering

Alla räntor ligger extremt lågt och därigenom blir också obligationer och även räntepapper med kort löptid extremt högt värderade. Alldeles för högt och man måste verkligen leta sig långt ut på riskskalan för att hitta något som ens kan ge en ok avkastning.

Tittar vi på aktier är den största aktiemarknaden, och den börs som alla andra börser är mer eller mindre beroende av, alltså den amerikanska, nu värderad till 22 gånger årsvinsten och 18 gånger innevarande års vinstestimat. Det är högt, normalt ligger värderingen på 16 gånger den aggregerade årsvinsten så det vill till att estimaten håller. Det kräver ju en hygglig vinstökningstakt, men är inte orimligt. Det finns dock en klar fallhöjd om inte bolagen genererar de vinster marknaden tror på.

Den svenska börsen värderas till 18 gånger årsvinsten, mot normalt 14. En hyggligt hög värdering även det. MEN det hela räddas av att räntorna är extremt låga. Och i förhållande till räntan ser aktier inte alls lika övervärderade ut. Skulle aktiemarknaden av något skäl vända neråt finns tyvärr inte en låg värdering som kan fungera som en kudde att bromsa fallet med.

Är då allt under kontroll och riskerna bortblåsta? Nja, kanske inte riktigt. Jag listar här ett par punkter att hålla ögonen på:

Råvarupriserna har stigit kraftigt två år i rad och fortsätter den trenden lär det synas på inflationen. Då kan räntehöjningarna komma snabbare och tätare än marknaden räknat med.

Geopolitisk oro. Man kan inte blunda för vapenskramlet mellan Nordkorea och USA. Nu verkar det väl ha lugnat ner sig lite men skulle det blossa upp rejält kommer marknaderna självklart att reagera negativt. Likaså ska man kanske hålla ett öga på utvecklingen i Iran som just nu skakas av interna oroligheter, lagom när sanktionerna lindrats.

Något vi inte kan hålla ögonen på är så klart att aktier har haft en exceptionellt lång uppgångsperiod. Vi är sannolikt inne i sista skedet av den uppgångsfasen som ju varat i åtta år. Men även om vi inte kan hålla ögonen på det ska vi vara medvetna om att det kommer en nedgång förr eller senare. I detta fall antagligen förr.

Sammanfattningen får ändå bli att ekonomin är för stark och räntorna för låga för att den nedgången ska inträffa redan 2018. Men 2019 då…
Per-Erik Håkansson, Kapitalförvaltare, Case Kaptialförsäkring
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.