Nyfosa ser möjligheterna

10 april 2019

Nyfosa är ett nystartat fastighetsbolag, sprunget ut Hemfosa, med Jens Engwall vid rodret. Hemfosa lägger nu sitt fokus enbart på samhällsfastigheter medan Nyfosa bygger upp ett bestånd av kontor, lager, logistik och lättare industri. I Skåne ligger det 28 fastigheter i portföljen, många med fina utvecklingsmöjligheter.

I Skåne äger man i skrivande stund 28 fastigheter och medarbetarna Pia Ellingsworth regionansvarig, Daniel Bäckvall teknisk förvaltare och Victoria Lüdicke administratör, roddar allt från kontoret på Derbyvägen i Jägersro.

Den lilla organisationen genererar flera fördelar för hyresgästerna. 

– Jag skulle säga att vi är väldigt tillgängliga och kan ta snabba beslut, förklarar Pia Ellingsworth. Vi håller på att göra besök hos samtliga våra hyresgäster, vår ambition är att hålla en kontinuerlig dialog med dem. Dessutom är vi, och hela Nyfosa, professionella, service minded, lyhörda och affärsmässiga. Bolaget har ett enormt hjärta, något jag tycker är ganska ovanligt faktiskt, och vi älskar att göra affärer. 

Utvecklingspotential

I Skåne har det resulterat i att det finns 28 fastigheter i portföljen just nu. 

– Vi vill framåt hela tiden och ser möjligheter i områden där inte så många andra är, säger Pia Ellingsworth. Vår portfölj kommer att förändras hela tiden, planen är att växa. 

Bolaget har ett enormt hjärta, något jag tycker är ganska ovanligt faktiskt, och vi älskar att göra affärer. 

Tyngdpunkten ligger på logistik och lager, lätt industri och kontor. 

– Men vi är öppna för det mesta. 

Och flera av fastigheterna har stor utvecklingspotential, både i Lund och i Malmö.

– Vi köpte nyligen nio hus i S:t Lars-området i Lund, fina tegelhus i parkmiljö. Det här är ett jätteintressant område som ska utvecklas, här har vi absolut en hel del att jobba med. 

Då det finns ett visst bevarandeintresse är även kommunen aktiv i framtidsplanerna. 

– Vi håller på att titta på hur vi ska kunna utveckla detta tillsammans, kommunen och vi fastighetsägare som verkar här. För vår del kanske det blir aktuellt med både bostäder och handel samtidigt som vi vill utveckla det kommersiella. Det hade blivit en fin mix. Området känns jättespännande och det finns intresse från flera håll. 

Utmaningar i Sofielund

I Malmö äger Nyfosa bland annat fastigheter i Sofielund, ett område som genererar både utmaningar och möjligheter framöver. 

 – Här har vi ett par utvecklingsprojekt som vi har börjat jobba med, berättar Pia Ellingsworth. 

Fastigheten Bryggeriet, där Pripps gamla bryggeri låg, är en av dem. Här ligger bland annat ”Föreningarnas hus” där kommunen hyr ut många lokaler. 

– Till exempel en världskänd skateskola, berättar Victoria Lüdicke. Men sammanlagt är fastigheten på cirka 35 000 kvm och vi äger hela.

– Det vi vet nu är att en del kommer att rivas och att det planeras för blandade verksamheter här. Dock krävs det en ny detaljplan och det är den vi håller på att jobba med nu, berättar Pia Ellingsworth. Eftersom detta är ett utsatt område måste det tas ett helhetsgrepp med gemensam kraft, bland annat med kommunen som vi har en pågående diskussion med.

Nyfosa äger även fastigheten Sämjan i Sofielund som också innebär en stor utmaning. 

– Region Skåne har sitt beroendecenter här vid sidan om många blandade kulturverksamheter, beskriver Victoria Lüdicke. Vår prioritet är att få hela fastigheten bruklig innan vi kan ta den vidare. 

– Båda de här fastigheterna är en stor utmaning, menar Pia Ellingsworth, men vi tror mycket på dem och det kan bli riktigt bra över tid. 

Möjligheter i Norra hamnen

Även Norra hamnen har Nyfosas fokus. Här äger man stora ytor, bland annat fem hus vid Hemsögatan. 

– Vi tror verkligen på logistik och detta område i synnerhet, säger Pia Ellingsworth. Det pratas om att IKEA ska etablera sitt storlager här framöver vilket betyder att infrastrukturen i så fall kommer att göras om så att bland annat Hemsögatan blir mindre belastad. 

Och det är inte bara nya intressenter på väg in för Nyfosas del, förhoppningsvis även nya fastigheter. 

– Vi kanske också bygger nytt framöver om vi exempelvis köper en fastighet med tillhörande byggrätt. 

– Vi är också på gång att förvandla en del vakanta kontor till lättare produktionsytor, fyller Victoria 

Lüdicke i.  

Ledigt i Jägerso

Även i Jägersro, där Nyfosa själva har sitt kontor, finns det en del spännande vakanser. 

– På Höjagatan står ett helt skepp på 2 100 kvm ledigt i huset där Ricoh sitter, berättar Victoria Lüdicke. Här finns det stora möjligheter just nu, både att bygga om och dela upp ytan om det skulle behövas. 

En hel fastighet, bara ett stenkast därifrån, är också tom. 

– Här kan man få ett eget hus om cirka 750 kvm, fortsätter Victoria Lüdicke. I ett kanonläge nära både yttre och inre ringvägen. 

– Vi kan också tänka oss att etablera ett kontorshotell här, säger Pia Ellingsworth. Något vi faktiskt ska göra i huset vi sitter i, på våning 2. Här står 152 kvm, redan indelat i rum, redo för nya hyresgäster. Faller detta väl ut kan det mycket väl bli ett kontorshotell till. Varför inte hyra ett kontorsrum av oss här i Jägersro och ett av våra lager i Norra hamnen? Det är en bra kombination.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.