Nyfiken på Centralverkstaden?

1 maj 2018

Tillsammans med Örebro kommun ska Jernhusen stegvis omvandla CV-området till Centralverkstaden – en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Centralverkstaden ligger bara fem minuter från stationen om du cyklar, som många örebroare gör. Målbilden är en stadsdel full av karaktär som de gamla tegelbyggnaderna skapar, kombinerat med många nya möjligheter att bo, jobba och mötas i staden.

Centralverkstaden.jpg
Bild: Okidoki Arkitekter

Centralverkstaden kommer att bli en unik stadsdel byggd kring en stolt historia, där de vackra tegelbyggnaderna fått nya funktioner och varsamt blandats med spännande ny arkitektur och omfamnande grönytor. När det slumrande området nu ges nytt liv och öppnas upp kommer det också att bli en viktig stadsdel som gör det lättare för alla att röra sig mellan stadskärna och natur. Planerna för Centralverkstaden är stora – och det kommer också att bli en möjligheternas stadsdel.

Centralverkstaden är inte bara ett stort område, det är också ett enormt projekt som kommer att pågå under flera år. Nu tar vi det första steget mot den nya stadsdelen, men utvecklingen kommer att ske stegvis och nya Centralverkstaden kommer att växa fram sida vid sida med CV och befintliga verksamheter. Planprogrammet går ut på samråd den 19 oktober och det färdiga planprogrammet planeras till hösten 2018. Därefter påbörjas detaljplanearbetet och senare den fysiska utvecklingen av de olika etapperna. Byggstarten är beräknad till 2022.

Men en första byggnation på området ska förhoppningsvis starta redan i år. I områdets östra del ligger Alnängarna där det finns en lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.

Därefter kommer det att dröja innan resten av den nya bebyggelsen finns på plats. Men är du nyfiken på området redan nu står många av de befintliga lokalerna lediga för tillfälliga eller långsiktiga hyresgäster som kan hjälpa till att sätta fart på områdets förvandling. I Vagnverkstaden finns det redan en eventverksamhet som gjort att många hittat hit.

Läs mer om de lediga lokalerna här.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.