Nya ytor i Airport City

5 mars 2019

Landvetter Logistik Center, som ägs av Bockasjö och Swedavia, har tecknat hyresavtal om 33 000 kvm i två nya logistikfastigheter som ska byggas i Airport City Göteborg intill Landvetter. Totalt kommer 100 000 kvm kunna byggas.

Bild: Landvetter Logistic Center

Bockasjö och Swedavia bildade 2015 joint venture-bolaget Landvetter Logistik Center. Bolaget har ett markområde om cirka 170 000 kvm, väster om infartsvägen till Göteborg Landvetter Airport, som nu iordningställts för att kunna uppföra tre till fyra nya logistikfastigheter med en total uthyrningsbar yta om 100 000 kvm. Den nya logistikparken är en del av Airport City Göteborg, flygplatsstaden med lager- och logistikverksamheter, kontor, hotell, handels- och arbetsplatser, som växer fram i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport.

Den ena fastigheten, som ska börja byggas nu till våren, blir cirka 23 000 kvm stor och är fullt uthyrd till Dawa Däck, som har beslutat att samordna tre av sina nuvarande lager. Byggnaden beräknas vara färdigställd till sommaren 2020.


Den andra fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvm. Den börjar byggas inom kort och är inflyttningsklar den 1 oktober i år. Hyresavtal har tecknats med den franska förpackningskoncernen Rajapack. Rajapack hyr cirka 10 000 kvm och ska samordna sin nuvarande verksamhet i Sverige och lagret i Norge till den nya fastigheten.

– Intresset för logistiketableringar i Airport City Göteborg är stort, det visar de avtal som nu har tecknats med Dawa Däck och Rajapack.  Logistikparken har en utomordentligt god lokalisering med närhet till flyget, till Göteborg och till de stora vägnäten, E6 och riksväg 40 som förbinder strategiska logistikorter som Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Förhandlingar pågår även med flera andra hyresgäster, säger Joakim Hedin, VD Bockasjö och VD för Landvetter Logistik Center AB.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.