Nya möjligheter för företag

1 juni 2021

Verksamhetsområdet Fortuna Hemgården kommer att utvecklas i två etapper och omfattar två detaljplaner. Området i nordöstra Malmö, utmed Yttre Ringvägen vid Sallerups trafikplats, innebär upp till 2 500 nya arbetstillfällen i den första etappen.

Här planeras för ett funktionsblandat verksamhetsområde vilket innebär etableringar av kontor, lager, industri och icke-störande verksamheter.

Utvecklingen av området kommer att ha stor betydelse för tillkomsten av nya jobb som ska komma många Malmöbor till del.

Projektet bidrar till att näringslivet i Malmö kan fortsätta växa och skapa fler arbetsplatser inom staden. I samtliga avtal kommer staden att teckna sociala överenskommelser med de verksamheter som kommer att etablera sig här.

Målet är att kunna erbjuda både mindre tomter om ca 3 000–5 000 kvm och större tomter om 20 000 – 40 000 kvm. Med den första etappen räknar vi med ca 2 000–2 500 nya arbetstillfällen.

- Ett mycket välkommet tillskott till stadens näringsliv. Utvecklingen av området kommer att ha stor betydelse för tillkomsten av nya jobb som ska komma många Malmöbor till del. Jag är glad åt det stora intresset från företagen för att etablera sig i Malmö, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

- Malmö får nu ett helt nytt verksamhetsområde med många olika funktioner och möjlighet för både små och stora företag att etablera sig. Genom att bygga tätt, grönt och varierat inom ett och samma område får vi en stad som utvecklas på både ett hållbart och trivsamt sätt, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

- Det strategiska läget intill Yttre Ringvägen och utbyggnaden av nya på- och avfarter till motorvägen samt bra anknytning till kollektivtrafiken är väsentligt för verksamheter som etablerar sig i området, säger Olle Anderberg, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Detaljplanen befinner sig inför antagande och förväntas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 och godkänd av kommunfullmäktige under 2021.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.