Nya lagerytor i Lund

4 februari 2020

Castellum påbörjar byggnation av en ny lagerbyggnad på drygt 5 000 kvm i industriområdet Gastelyckan utanför Lunds centrum. Över halva ytan är tillgänglig för uthyrning.

Henrik Saxborn, vd på Castellum.

Den planerade byggnaden uppförs i Lunds största industri- och verksamhetsområde Gastelyckan, och är beläget i den södra delen där verksamheterna främst består av fordonsförsäljning, maskinuthyrning och byggvaruhandel.

Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer.

- Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Byggnaden kommer att bestå av tre lager- och butikslokaler, varav den största kommer att hyras av Mobility Motors som är Sveriges största Nissan-återförsäljare. De har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om cirka 2 000 kvm för sin verksamhet bestående av butik, verkstad, lager och kontor med beräknad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Inflyttning för övriga hyresgäster beräknas till våren 2021.

Sedan tidigare äger Castellum fyra ytterligare fastigheter i industri- och handelsområdena Hasslanda och Gastelyckan, vilket avgränsar varandra.  

Fakta om projektet

Castellum uppför byggnation (Sellerin 3) i Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund.

Inflyttning: Årsskiftet 2020/2021

Större hyresgäster: Mobility Motors

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Drygt 5 000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 40 % till dagens datum.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.