Nya lagen om tidrapportering – är du förberedd?

30 januari 2024

Hanterar ditt företag fortfarande era tidrapporter manuellt eller i Excel? Då kan det vara hög tid att tänka om. Enligt EU-regler måste arbetsgivare nämligen ha ett system för att hålla koll på arbetstiderna – och i Danmark väntar snart en ny lagstiftning om just detta. Här får du koll på den nya lagen om tidrapportering.

Nya lagen om tidrapportering – är du förberedd?
Nya lagen om tidrapportering – är du förberedd?

För många företag är digital tidrapportering en naturlig del av vardagen – inte konstigt med tanke på alla fördelar detta innebär för både affärerna och medarbetarna. Men visste du att det redan nu finns EU-regler som säger att arbetsgivare måste ha ett system för tidrapportering? Och att dessa regler nu också är på väg att omsättas i medlemsländernas egna lagstiftning?

Faktum är att detta redan är på väg att bli verklighet i Danmark – där har nämligen en ny lag om tidrapportering helt nyligen klubbats igenom av Folketinget. Exakt vad detta innebär kommer vi att titta närmare på lite längre fram. Men låt oss först gå igenom hur allting började.

Vad är bakgrunden till den nya lagen om tidrapportering?

För att förstå den nya lagen behöver vi gå tillbaka till 2019 och en dom från EU-domstolen. Vad allting handlade om var att en spansk fackförening anklagade Deutsche Bank för att bryta mot EU:s arbetsdirektiv, detta då banken saknade ett system för att hålla reda på de anställdas arbetstimmar.

EU-domstolen fastslog då att alla anställda inom medlemsländerna måste ha möjlighet att hävda sin rätt till maximal arbetstid och viloperioder enligt arbetstidsdirektivet – och en förutsättning för detta är att det finns ett system för registrering av arbetstid. Det är alltså dessa regler som Danmark (och övriga medlemsländer i EU) nu är skyldiga att implementera i sin egen nationella lagstiftning.

Vad är syftet med dessa regler?

Att säkerställa transparens och rättvisa på arbetsplatsen – i korthet är det detta som de nya EU-reglerna och den nya lagen om tidrapportering syftar till. Genom att skärpa reglerna vill man skydda de anställdas hälsa och motverka osund arbetsbelastning. Företagen får ett större ansvar för att upprätthålla goda arbetsförhållanden och för att dokumentera att arbetstider och ersättningar hanteras på ett rättvist och transparent sätt.

Vad innebär detta för mig som arbetsgivare?

Vad betyder då detta mer konkret? Jo, kort sammanfattat ställer EU-reglerna (som den danska lagen baseras på) följande krav på medlemsländerna:

  • Alla anställda ska kunna hävda sin rätt till maximal arbetstid per vecka (48-timmarsregeln), sammanhängande dygnsvila (11-timmarsregeln) samt minst en ledig dag i veckan.
  • Företaget måste införa ett system för tidsregistrering som är objektivt, pålitligt och lättillgängligt och som registrerar medarbetarnas faktiska, dagliga arbetstid.
  • De anställda ska ha tillgång till de registrerade uppgifterna och arbetsgivaren är skyldig att spara dessa i fem år.
  • Tidrapporteringssystemet som företaget använder måste vara tillgängligt för inspektioner av myndigheterna.

Observera att reglerna kring arbetstid och viloperioder (första punkten i listan ovan) i sig inte är nya; de ingår som en del av EU:s arbetstidsdirektiv som har funnits ända sedan 2003. Vad som däremot förändras i och med de nya reglerna är att man gör det lättare att kontrollera att regelverket faktiskt efterlevs ute på arbetsplatserna.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.