Nya kontor på Wientertorget

26 september 2018

Helsingborgshem planerar att bygga om den tidigare ICA-butiken på Wienertorget till en kombinerad arbets- och mötesplats. Tanken är att det ska fungera som en mötesplats, ett nytt vardagsrum, för boende på Planteringen och både Helsingborgshem och PlantEra PlantÄra planerar att flytta delar av sin verksamhet hit.

Bild: Helsingborgshem

Genom ett nytt områdeskontor vill Helsingborgshem utveckla sin närvaro på området och förutom att delar av Helsingborgshems personal kommer att ha sin arbetsplats här kommer PlantEra PlantÄra att finnas representerade från start.

- Jag är både glad och stolt över att få vara med att bidra till utvecklingen på Planteringen. Vi tror att detta kommer att bli ett riktigt lyft för hela området. På sikt hoppas vi också att fler aktörer väljer att lägga hela eller delar av sin verksamhet här, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

På sikt hoppas vi också att fler aktörer väljer att lägga hela eller delar av sin verksamhet här.


Bygglovet för att bygga om huset är beviljat och nästa steg är att handla upp entreprenör. Om allt går som planerat kan inflyttning ske redan till hösten nästa år.

- Vi ser fram emot att utveckla vårt stadsdelsarbete tillsammans med våra samarbetspartners. Vårt stadsdelsarbete har gett oss en annan sorts närvaro, där vi kan möta helsingborgarnas behov på ett helt annat sätt, säger Anna Jähnke, arbetsmarknadsnämndens ordförande.


Förhoppningen är att detta ska bli en naturlig mötesplats, ett extra vardagsrum för de som bor på Planteringen och det kommer att finnas möjlighet att påverka aktiviteterna i huset. Här finns planer på ett fullt utrustat kök i öppen miljö och ett modernt mediatek med avskilda platser för till exempel läxläsning och föreläsningar.

- Tillsammans med PlantEra PlantÄra vill vi inspirera boende till att starta och vara delaktiga i olika aktiviteter. Sammantaget kommer detta att bidra till att fler människor rör sig i området, något vi också tror kommer öka trivseln och tryggheten, säger Przemek Malachowski, chef Bosocial utveckling på Helsingborgshem.

Utemiljön på Wienertorget kommer också att förnyas av en landskapsarkitekt. Ombyggnaden av den redan etablerade servicebutiken, Annas Direkten, i grannfastigheten kommer att vara klar redan till årsskiftet och här utökas successivt verksamheten med ett mindre basutbud av matvaror.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.