Nya Forum Medicum

3 juli 2018

Byggnadsnämnden beslutade under tisdagen om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av Biomedicinskt Centrum i Lund. Förslaget innebär att all utbildning vid Medicinska fakulteten i Lund och en stor del av forskningen kan samlas på ett ställe.

Bild: Henning Larsen Architects

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ser ett behov av att skapa ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum med en naturlig mötesplats genom att samla fakultetens hela utbildningsverksamhet i Lund och en stor del av fakultetens forskning i Lund. Därför har Akademiska Hus, som äger fastigheten, ansökt om en planändring för en del av Eskil 21. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och undervisningsändamål samt i viss mån publik verksamhet inom fastigheten.


– Forum Medicum är en viktig strategisk framtidssatsning för Medicinska fakulteten som vi hoppas ska leda till fruktsamma samarbeten mellan våra olika discipliner och ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt. För våra studenter kommer det samlade studentcentrumet ge möjligheter till ett mer interprofessionellt lärande, säger Erik Renström som är dekan för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen ska kopplas samman med en ny byggnad mot Sölvegatan. Akademiska Hus har, tillsammans med Lunds universitet, genomfört ett parallellt uppdrag med tre arkitektkontor där de valde att gå vidare med ett gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects, som nu ligger till grund för planarbetet.

Byggnaden kommer att bli en viktig del i den medicinska fakultetens framtida utveckling.


– Beslutet är glädjande då det innebär att vi nu kan fortsätta arbetet med att skapa en modern kunskapsmiljö för hälsovetenskaplig utbildning och forskning i Lund. Byggnaden kommer att bli en viktig del i den medicinska fakultetens framtida utveckling, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Nya Forum Medicum får ett strategiskt läge i mötet mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket, vilket i ramprogrammet för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet anges som en viktig punkt som bör förstärkas. Tanken enligt ramprogrammet är att husens bottenvåningar med publika utrymmen ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt ge gatan mer liv.

– Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan, Forum Medicum har goda förutsättningar att tävla med LUX och Skissernas museum i gestaltning och kan göra Lund ännu trevligare och spännande att leva, studera och arbeta i, säger Björn Abelson (S) ordförande i byggnadsnämnden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.