Ny studie avslöjar unga tjänstemäns syn på arbetslivet

13 februari 2024

Unga tjänstemän vill kunna träna på arbetsplatsen, oroar sig för att bli utbrända och prioriterar personlig utveckling över allt annat. Det framgår av en omfattande rapport som Atrium Ljungberg presenterar. Rapporten ger djup inblick i unga tjänstemäns värderingar och förväntningar på arbetsplatsen och några saker sticker ut.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

I “Balansera! Den nya arbetslivseran enligt unga tjänstemän i Sverige”, den mest omfattande svenska studien av unga tjänstemän (20–35 år) på länge, har 1 174 tjänstemän i olika åldrar utfrågats med hjälp av Norstat. Undersökningen ger värdefulla insikter om framtiden för arbetsplatser i tjänstesektorn, där en majoritet av den sysselsatta befolkningen arbetar. I rapporten framträder fyra centrala teman: psykosocial trygghet, personlig utveckling, hälsa och livsbalans. 

- Många ledare inom både privat och offentlig tjänstesektor har i dag huvudvärk kring hur framtidens arbetsplats ska utformas, vilket inte är så konstigt. Efter pandemin är det svårare än någonsin att hitta tydliga svar på hur man ska attrahera, utveckla och behålla skickliga medarbetare. Den här studien gör det lättare att förstå vilka krav unga medarbetare ställer på sin arbetsplats och vad det i sin tur innebär för arbetsgivarna, säger Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef för Atrium Ljungberg och initiativtagare till rapporten.

Två tredjedelar av de unga anser att det ska vara acceptabelt att visa känslor, som att gråta eller uttrycka ilska, på jobbet. De värderar en öppen och inkluderande arbetsplats som främjar psykiskt välbefinnande och tillåter misslyckanden. Att utvecklas (68%) och tjäna pengar (47%) är mycket viktigare än att skapa en bättre värld (13%). Nära hälften (47%) vill kunna träna på arbetsplatsen, jämfört med 31% i kontrollgruppen 35+.

- Vikten av hälsofrämjande arbetsplatser ökar. Fokus på medarbetarnas välmående upplevs ge arbetsgivare mest social status. Det innebär att framtidens kontor behöver utformas annorlunda. Fastigheter och arbetsplatsområden utvecklas på helt nya sätt för att möta förändrade vanor och preferenser, säger Linus Kjellberg. Genom Atrium Ljungberg har han haft en nyckelroll i utvecklingen av aktuella stadsutvecklingsprojekt som Nya Slussen, Slakthusområdet och Stockholm Wood City.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.