Ny rapport: AI och hållbarhet i fokus för landets fastighetsägare

28 juni 2024

Implementeringen av artificiell intelligens (AI) och hållbarhet är prioriterade områden när landets fastighetsägare ger sin syn på digitaliseringsarbetet. Digitalisering är en central del av fastighetsägarnas strategier och affärsplaner i dag och förväntas fortsatt stå högt på agendorna de kommande åren. Detta framgår av den nya rapporten En framtidssäker digital fastighetsbransch? som Tele2 har tagit fram.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Som underlag för rapporten har Tele2 intervjuat ett tiotal av landets större fastighetsägare och representanter för branschorganisationer. Det är framför allt energioptimering och hållbarhetsarbete som driver digitaliseringsarbetet framåt. Aktörerna lägger som ett led i detta ett stort fokus på utveckling och användning av AI för optimering och effektivisering i olika delar av verksamheterna.


– Det är tydligt att fastighetsägarna har digitaliseringen högt upp på sina agendor. Kraven på fastighetsägarna ökar ständigt inom områden som hållbarhet och säkerhet, samtidigt som de måste vara konkurrenskraftiga. Detta kräver nya arbetssätt och lösningar. Det är uppenbart att potentialen för användandet av AI och automatisering i verksamheterna är enorm, säger Stefan Petersson, chef för fastighetsaffären på Tele2. 

 

Rapporten visar på att kompetensnivån, både inom och utanför de egna organisationerna, behöver öka för att möta behoven och kraven. Detta gäller särskilt i frågor som hantering och analys av datainsamling och dataflöden. Att säkerställa sådan kompetens är avgörande för att möta framtidens krav och möjligheter.

 

- För oss som leverantör och partner är det nödvändigt att veta vilka utmaningar och frågor som fastighetsägarna brottas med för att kunna vara ett bra stöd i processen. Den här rapporten ger oss sådana insikter som vi gärna delar med oss av. Vi bjuder därför in fastighetsbranschen för dialog under Almedalsveckan, och vi kommer självklart att fortsätta erfarenhetsutbytet med våra kunder och partners under hösten, säger Stefan Petersson.  

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.