Ny miljoninvestering i GoCo Health Innovation City

2 april 2024

Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att investera 8 miljoner kronor i en satsning på hållbar och hälsosam mat som ska läggas på GoCo Health Innovation City. Denna satsning omfattar två stora projekt inom livsmedelsområdet, ett internationellt och ett nationellt, som drivs av Chalmers och RISE. Syftet är att gynna folkhälsan samtidigt som det kommer att främja samarbetet mellan livsmedelsindustrin, life science-sektorn och hälso- och sjukvården.

Bild: Semrén & Månsson
Bild: Semrén & Månsson

Chalmers och RISE är de ledande aktörerna i etableringen av livsmedelsområdet vid GoCo Health Innovation City. Detta görs genom att dra nytta av två pågående projekt där flera aktörer inom livsmedelsområdet är engagerade. Det första projektet, SWITCH, är ett EU-finansierat initiativ som samlar 21 partners från åtta olika länder för att etablera sex livsmedelshubbar, varav en placeras på GoCo Health Innovation City i Västra Götaland. SWITCH syftar till att främja en mer hållbar och hälsosam kost för medborgarna. Det andra projektet är det nationella samarbetsprojektet Fullkornsfrämjandet, vilket strävar efter att öka fullkornsintaget hos invånarna i landet.

- Vi har möjlighet att snabbt komma i gång genom att utnyttja synergier mellan EU-projektet SWITCH och det nationella Fullkornsfrämjandet, och den bredd av livsmedelsaktörer som är involverade. Den här regionala satsningen kommer både öppna upp miljön på GoCo för fler livsmedelsaktörer, och bidra med att förstärka forskningen med fokus på livsmedel och nutrition, säger Rikard Landberg, professor, Livsmedelsvetenskap, Chalmers.

  GoCo Health Innovation City är en helt ny stadsdel som integrerar laboratorier, forskning, kontor, bostäder och äldreboende med fokus på hälsoinnovation. Redan idag finns över 70 olika aktörer inom life science på plats, vilket inkluderar kirurgkliniker, diagnostiskcenter samt företag inom bio- och medicinteknik. Dessutom har etableringen av en ny satsning med laboratorier för avancerade terapier och ett center för fysisk aktivitet, GoCo Active Lab, nyligen påbörjats.

  - Denna satsning på hållbar och hälsosam mat är otroligt viktig för både regionen och oss på GoCo Health Innovation City. Vi har länge kollat på hur vi kan få in livsmedelsområdet till vårt life science-kluster och detta projekt går helt i linje med det samverkansarbete vi och alla bolag på GoCo bedriver, säger Marie Uddenmyr, Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City.

  - Det här är en viktig pusselbit i den innovationsmiljö som byggs upp på GoCo, där det etablerade life science-klustret förstärks genom detta initiativ på hälsa och livsmedel. Med förebyggande hälsoarbete finns stora vinster genom att bidra till en välmående befolkning och minska samhällets vårdkostnader orsakade av kostrelaterade sjukdomar, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö och regionutvecklingsnämnden, VGR.

  Eftersom kostvanor och hälsa är starkt kopplade till socioekonomiska faktorer, kommer en del av insatserna i projektet att fokusera på att jämna ut olikheter när det gäller tillgång och möjligheter till en hälsosam kost. Genom medfinansiering från VGR kommer företag att få möjlighet att testa och utvärdera specifika produkter och koncept för olika samhällsgrupper.

  - Vi hoppas bli en naturlig ingång för fler livsmedelsaktörer som vill etablera sig i GoCo-miljön. Den här satsningen är ett första steg i att stärka samverkan mellan life science och livsmedelsområdet kopplat till hälsoinnovationer, preventiv hälsa, nutrition och sjukvård, säger Maria Björklund Helgesson, forskare och projektledare vid RISE.

   Avslutningsvis markerar satsningen på hållbar och hälsosam mat vid GoCo Health Innovation City ett viktigt steg mot att främja samarbete mellan olika sektorer och bidra till en mer hållbar och hälsosam framtid för Västra Götalandsregionen och Sverige som helhet.

   Pernilla Gilbert

   Kommunikatör

   Följ artikelämnen

   Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.