Ny lager- och logistikbyggnad i Brunna

6 mars 2018

Castellum har startat nybyggnation av en lager- och logistikbyggnad i Brunna i Kungsängen utanför Stockholm. Fastigheten är den första delen i en satsning som möjliggör etablering av mer storskalig logistikverksamhet och stödjer expansionen av det attraktiva Stockholm Väst Logistikområde.

Castellum logistikområde.jpg
Castellum bygger nytt i Brunna. Bild: Castellum

Just nu utvecklas Stockholmsregionens nästa stora lager- och logistikområde, Stockholm Väst i Brunna. Närheten till de två europavägarna E18 och E4 gör området attraktivt och strategiskt väl placerat och här finns sedan tidigare flera etablerade företag inom service, handel samt lager och logistik.

För att möta efterfrågan och öka kvaliteten i fastighetsportföljen startar Castellum nyproduktion av den första av flera planerade lager- och logistiklokaler i ett av Stockholms starkaste utvecklingsområden. Nyproduktionen på Mätarvägen 9, omfattar 8 800 kvm och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2019.

- Castellum stärker kvaliteten i sin portfölj med en flexibel och modern lager- och logistikbyggnad i ett av Stockholms attraktivaste lägen. Dessutom i ett område där vakansgraden är låg och där vi genomför markarbeten för fortsatt expansion, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Som en följd av hög efterfrågan bland stora industriaktörer och e-handelsbolag startar Castellum nybyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Investeringen beräknas uppgå till 140 Mkr, inklusive tidigare genomförda markförvärv och påbörjade markarbeten om totalt 41 Mkr. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera intäkter om ca 11 Mkr. 

Anläggningen kommer att miljöcertifieras enligt certifieringsmodellen Miljöbyggnad nivå silver.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.