Nu byggs framtidens Marievik

12 april 2023

Detaljplanen för Marievik har vunnit laga kraft. AMF Fastigheter som är majoritetsägare i området kan nu tillsammans med Stockholms stad och fastighetsägarna JM och Klövern påbörja arbetet med att förverkliga visionen för Marievik. Tidigare stängda bottenvåningar ska öppnas upp och nya parkområden, havsbad och gångstråk tillkomma. Marievik ska utvecklas från en sluten plats till en levande blandstad för boende, besökare och företag.

marievik webb.jpg
Bild: AMF Fastigheter

Marievik, beläget ett stenkast från Södermalm och med närhet till rekreationsområden och allmänna kommunikationer, är ett av Stockholms mest attraktiva och växande områden. Stockholms stad har pekat ut området som viktigt för Stockholms fortsatta utveckling med ambitionen att utvidga innerstaden.  

Nu kan vi äntligen börja bygga framtidens Marievik - en plats för boende, arbete, kultur och rekreation, som lever under dygnets alla timmar. 

- Nu kan vi äntligen börja bygga framtidens Marievik - en plats för boende, arbete, kultur och rekreation, som lever under dygnets alla timmar. Vi ser fram emot att utveckla våra fastigheter i området, förbättra gatumiljöer och skapa mer plats för liv, både i och mellan husen. I Marievik vill vi skapa den perfekta blandstaden för dagens- och kommande generationers stockholmare, och därigenom bidra till hela Stockholms attraktionskraft, säger Per Helgesson, fastighetsutvecklingschef på AMF Fastigheter.    

AMF Fastigheter kommer att utveckla Marievik tillsammans med Stockholms stad och fastighetsägarna JM och Klövern. I framtidens Marievik kommer människan att vara i fokus i flera bemärkelser. Stora, öppna ytor kommer att skapa plats för umgänge och kunskapsutbyte. Boende och besökare i Marievik kan se fram emot en större och mer öppen kaj med två 25-metersbassänger, ett utegym och mer grönska genom flera nya parker och gångstråk. Biltrafiken begränsas tydligt med gångfartsgator och på sikt planeras det även för en pendelbåt. Utöver det ska 960 nya bostäder tillkomma i området, liksom mer service, fler mötesplatser och restauranger. 

AMF Fastigheter har höga ambitioner för Marievik kommande år. I december 2022 förvärvade bolaget ytterligare två kommersiella fastigheter och stärkte därmed sin position som majoritetsägare i området. AMF Fastigheter äger nu nio fastigheter i Marievik med en totalyta om cirka 133 000 kvadratmeter. Genom den nya detaljplanen får fem av fastigheterna påbyggnader och totalt tillkommer för AMF Fastigheters del cirka 28 000 kvadratmeter lokalyta för kontor och verksamheter. Fler entréer ska tillkomma och fasader ska rustas upp.

AMF Fastigheter har tidigare bidragit till att omdana anonyma platser till livfulla stadskvarter. De senaste åren har AMF Fastigheter tillsammans med andra fastighetsbolag, företag och Stockholms stad, blåst nytt liv i Stockholm city genom utvecklingen av kvarteren Urban Escape, Mood District och Stockholmsverken.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.