Novi gör flera uthyrningar

26 april 2019

Novi Real Estate hyr ut totalt 4 200 kvm under Q1 i Göteborg och ser en fortsatt efterfrågan på centrala ytor.

Novi ser en fortsatt efterfrågan på centrala kontor i Göteborg. Bild: Pixabay

Novi Real Estate har inom förvaltningsuppdraget åt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) tecknat nya hyresavtal i Göteborg om totalt ca 4 200 kvm under första kvartalet i år. Hyresavtalen är tecknade med Göteborgs Universitet, Cerner Sweden och Adecco.  Göteborgs Universitet utökar sin etablering på Rosenlundsgatan i fastigheten Inom Vallgraven 40:14 med ca 1 900 kvm. Cerner utökar sin förhyrning på Lilla Bommen i fastigheten Gullbergsvass 1:2 med cirka 1 000 kvm och Adecco blir ny hyresgäst på Spannmålsgatan i fastigheten Nordstaden 25:23 med cirka 700 kvm.

 - Att Göteborgs Universitet väljer att låta Campus Rosenlund fortsätta växa och samla sina enheter på en central adress är både roligt och ett kvitto att de är nöjda med oss som hyresvärd. Utvecklingen av Rosenlundskajen och närområdet fortsätter och det är ett bevis på områdets attraktivitet att det inte ens hinner uppstå någon vakans när Kultur i Väst flyttar till Regionens Hus, säger Anton Drott, Kontraktsförvaltare på Novi Real Estate.


- För oss var det extra glädjande att vi hann fylla fastigheten under en pågående försäljningsprocess innan vi lämnade över den till Castellum och att vi hann få en lösning på plats för Cerner. Hyresavtalet tecknades samma dag som försäljningen till Castellum färdigställdes. Vår uppdragsgivare kunde därigenom avyttra en helt uthyrd fastighet, fortsätter Anton.

- Det finns fortsatt en stor efterfrågan på centralt belägna, moderna och flexibla lokaler. Vi är både stolta och glada över att ha kunnat erbjuda våra nya kunder dessa ytor, säger Jimmy Ronstad, Regionchef på Novi Real Estate.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.