”Norrlands största familjeägda bolag”

17 mars 2020

Efter fjolårets storaffär med Castellum har bolaget etablerat sig som herren på täppan i Sundsvall. Nu väntar nya satsningar på både kontor och bostäder. Intervju med Peter Gotthardsson, arbetande styrelseordförande på Lilium Fastigheter

Lilium - puff.jpg
Foto: Lilium Fastigheter.

Historien om Lilium sträcker sig långt tillbaka. Närmare bestämt drygt 40 år. Det var då entreprenören Gunnar Liljedahl startade vårdteknikföretaget Liko vars affärsidé var att utveckla och sälja personliftar samt lyftselar till vården. Med stor framgång under flera årtionden tog den resan slut och en ny startades i form av Lilium Fastigheter.

De har sedan 2008 gjort stora avtryck på den norrländska fastighetsmarknaden där Lilium äger och förvaltar kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på huvudorterna Sundsvall och Luleå. I dag har de ett bestånd på cirka 325 700 kvm uthyrningsbar yta i form av kontor, butiker, industrilokaler och bostäder med ett fastighetsvärde om cirka 6 miljarder kronor.

– Vi brukar skryta med att vi är Norrlands största familjeägda bolag. När det kommer till fastigheter så är det bara Diös som kommer nära i Sundsvall, säger Peter Gotthardsson, arbetande styrelseordförande på Lilium Fastigheter.


Långsiktig strategi

En stor milstolpe i Lilium Fastigheters historia ägde rum när de för drygt ett år sedan förvärvade hela Castellums fastighetsbestånd i Sundsvall. I affären ingick totalt 20 stycken centralt belägna fastigheter.

– Det var ett otroligt unikt bestånd. Det finns inget motsvarande att få tag på i Sverige. I avtalet med Castellum ingick även byggrätter som vi ska utveckla. Vi har lite idéer kring vad vi ska göra med dem och det pågår diskussioner med olika parter. Det handlar om både kontor och bostäder. Samtidigt ska vi förädla det befintliga beståndet. Ekonomiskt kommer den närmaste perioden att vara vår mest framgångsrika, säger Peter Gotthardsson.

Strategin för Lilium stavas långsiktighet. Det genomsyrar verksamheten inte minst när det kommer till kundkontakter. Bolagets starka ekonomi är också en av anledningarna till att hyresgästerna söker sig till just Lilium, menar Gotthardsson.

– Jag tror också att flexibilitet är en viktig faktor när man söker lokal. Företag kan krympa eller växa inom kontraktstiden och då är det viktigt att vi kan möta de behoven. Som hyresgäst vill man ha en seriös hyresvärd och där spelar en god ekonomi och servicegrad stor roll. Men också långsiktighet som är ett av tre ledord vi arbetar med. De andra två är professionalism och lyhördhet.


Andra verksamhetsområden

Liliums fastigheter ligger i huvudsak på orter som de definierar som tillväxtorter. Huvud-delen består av centralt belägna kontorsfastigheter. Vakansgraden ligger på ungefär fem procent vilket mer eller mindre är standard för att ett fastighetsbolag alltid ska kunna ha lediga ytor att erbjuda.

Varför ska man då etablera sig i Sundsvall? Gotthardsson förklarar:

– Priserna är, jämfört med andra orter, väldigt attraktiva. Här ligger hyresnivån på en fjärdedel av priset jämfört med storstäderna. Det är väldigt attraktivt för företag som vill expandera, säger han.

Liliums verksamhet sträcker även sig till andra områden. De har exempelvis stora expansionsplaner för biltvättstationer som de äger och förvaltar i ett antal städer i Norrland.

– Med miljödebatten är det viktigt att vi engagerar oss i dessa frågor och därför satsar vi på att bygga tvättstationer där man kan tvätta bilar på ett miljövänligt sätt. Istället för att stå och skvalpa vatten på sin egen uppfart kan man tvätta bilen på en av våra GoWash!-stationer. Vi har sagt att vi ska ha tio anläggningar och det är vi snart uppe i, säger Peter Gotthardsson.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.