Norrbotten i topp

20 juni 2023

Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare, totalt sett. Skillnaderna mellan länen är dock stora, där Norrbotten sticker ut som det enda länet med positiv konjunkturindikator jämfört med fjolåret. Det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. "Vi har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten", säger Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord.

norrbotten.jpg
Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord. Foto: Anneli S Jens Ökvist

Stora skillnader mellan länen

Sammantaget för riket föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens optimistiska förväntningar från i fjol. Samtliga delar i indikatorn blev klart svagare med de största avvikelserna för småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång. Norrbotten toppar listan över Sveriges län med den starkaste småföretagskonjunkturen. Även Uppsala och Västerbotten står sig starkt. De län där småföretagarna är mest pessimistiska om det aktuella konjunkturläget är Gotland och Västernorrland, Kronoberg och Södermanland.

Det som får mest uppmärksamhet idag är de enorma industriella satsningarna, men vi får inte glömma att i kölvattnet av dessa så kommer det finnas så många andra viktiga etableringar.

Konjunkturläget i Norrbotten

Småföretagskonjunkturen i Norrbottens län har stärkts ytterligare efter fjolårets uppgång och är det län som uppvisade den starkaste konjunkturen i landet under de senaste tolv månaderna. Även om länets företag räknar med en något svalare utveckling under det närmaste året är framtidsutsikterna de mest expansiva i landet.

Sammanfattning av rapporten:

Sysselsättningstillväxten är fortsatt stark men har avtagit efter fjolårets starka uppgång. Placerar sig ändå över rikssnittet. Det osäkra konjunkturläget hindrar inte småföretagen från att öka antalet anställda kommande år.

Tillväxten på orderingång ökar för andra året i rad bland länets företag.

Omsättningen ökar på bred front. Norrbotten var det län som hade störst andel företag som uppvisade ökad omsättning det senaste året.

Lönsamheten i länets företag har inte förbättrats trots stark omsättningstillväxt. Företagens syn på lönsamheten fortsätter att vara låg, men inte lika nedpressad som i riket som helhet.

Sju av tio företag i länet (71 procent) ser goda expansionsmöjligheter, vilket är högst i riket. Mest optimistiska är länets tjänsteföretag (73 procent) jämfört med 68 procent bland tillverkningsföretagen.

Det främsta tillväxthindret som småföretagen i Norrbotten uppger är bristen på lämplig arbetskraft. Svårigheten med kompetensförsörjning är utbredd och omfattar både tillverkande som tjänsteproducerande företag.

Bankens roll för småföretagen i Norrbotten

Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord menar att banken har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten. Både som kapitalförsörjare och riskhanterare, men också genom bankens betydande samhällsengagemang.

— Vi är en aktör som gör viktiga steg i samhällsomställningen möjliga. Det som får mest uppmärksamhet idag är de enorma industriella satsningarna, men vi får inte glömma att i kölvattnet av dessa så kommer det finnas så många andra viktiga etableringar. Där är vi en viktig möjliggörare, säger Anneli Sjömark.

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.