Nordstan inleder upphandling

6 december 2022

Nu inleder Nordstan, i samarbete med Göteborgs stad, en upphandling för att hitta det arkitektkontor som får uppdraget att gestalta den planerade gatuentrén och anslutningen till Västlänken. Nordstans utbyggnad åt norr kommer att bli en visuellt viktig del av den nya stadsdelen som växer fram här. Med Västlänken växer ett nytt urbant centrum fram kring centralstationen.

nordstan webben.jpg
Bild: TMRW/Frank Earnest

Tusentals nya bostäder och arbetsplatser gör det till en citykärna som kommer att leva även efter kontorstid. En av Västlänkens uppgångar kommer att leda direkt upp i Nordstan vilket öppnar upp för möjligheten för en ny stor huvudentré, nya gångstråk och större ytor för butiker och restauranger.

- Uppgången från Västlänken kommer att stärka Nordstans roll som handelsplats, mötesplats och entré́ till staden. Jag ser fram emot att tillsammans med arkitekter, experter från staden och Nordstans fastighetsägare börja omsätta visioner till verkliga planer och ritningar, säger Helena Lindqvist, VD Nordstan.

Det första steget i upphandlingen är en prekvalificering med intervjuer. Fram till den 1 december kan arkitektkontor anmäla sitt intresse av att delta. Därefter väljs fyra arkitektkontor ut för ett parallellt uppdrag som preliminärt startas i mitten av december. Nordstan har ett samarbete med staden och stadsarkitekt Björn Siesjö i framtagandet av program för arkitektkontorens uppdrag. Resultatet av det parallella uppdraget planeras att slutredovisas feb/mars 2023.


- Nordstans nya entré och den nya fasaden mot norr kommer sätta tonen för den nya centrala stadsdelen. Här blir det oerhört viktigt att skapa en vacker, tillgänglig och trygg miljö. En plats i staden där människor vill vara och verka, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Nordstans affärscentrum består av åtta stadskvarter som är sammanbyggda med gågator till ett inomhuscenter. Nordstans samfällighet består av ägarna till fastigheterna i Nordstan vilka är Vasakronan, Hufvudstaden, Castellum, FO Peterson och Gösta Andersson Byggnadsfirma.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.