Nominerat för sin arkitektur

26 oktober 2023

Merkurhuset på Skeppsbron i Göteborg har nominerats till Mies van der Rohe Awards, ansett som ett av världens finaste arkitekturpris för byggnadsverk. Priset delas ut av Europeiska unionen och Fundació Mies van der Rohe i Barcelona för att erkänna och belöna kvalitetsarkitektur i Europa. Priset lyfter även fram hur god arkitektur bidrar till hållbar utveckling och människors välbefinnande.

Merkurhuset webb.jpg
Merkurhuset nominerat till EU:s främsta arkitekturpris.

Merkurhuset är ritat av Bornstein Lyckefors numera Olsson Lyckefors Arkitektur för Bygg-Göta och Platzer och stod klart 2022. Tidigare i år vann byggnaden Sveriges finaste arkitekturpris då det belönades med Kasper Salinpriset som delas ut av Sveriges Arkitekter.


Huset är huvudkontor för världskända reklambyrån Forsman & Bodenfors samt det globala livsstilsvarumärket Axel Arigato. Ursprungshuset från 1899 är ett av stadens mest kända med sina palatsliknande torn och rosa fasad.


Byggnadens utformning är ett resultat av platsens utmaningar och förutsättningar där det trånga läget och kringliggande byggnader har gett upphov till flera egensinniga lösningar. De vertikala strukturerna formades som cylindrar, som en hälsning till kraftvärmeverket intill och de rundade burspråken i det gamla Merkurhuset. Krocken mellan den strukturerade fasaden och de organiskt bulliga hörnen fungerar i stadsrummet där Stora Badhusgatan nu blir en huvudgata med stadskaraktär.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.