”Näringslivet är för stort för oss”

20 augusti 2019

I lilla Älmhult har Sveriges starkaste varumärke Ikea präglat samhället i många år. I takt med företagets enorma framgång har även andra aktörer fått upp ögonen för orten. ”Ikea ger oss många fördelar som kommun och näringslivet i övrigt”, säger Paul Robertsson, planeringschef på Älmhults kommun.

Många kommuner i Sverige har en stor arbetsgivare som sätter ett betydande avtryck på hela orten. Älmhult är inget undantag och i deras fall blir det inte mycket större. 1953 etablerade Ingvar Kamprad sin första affär i Älmhult som sedermera kom att utvecklas till Ikea. Ikea är inte bara en stor arbetsgivare på orten utan även en dragningskraft för andra företag och en stark motor för Älmhult i många andra sammanhang.

– Vårt näringsliv är egentligen för stort för Älmhult. Vi är en välmående kommun med en stark tillväxt de senaste 4-5 åren. Vi har givetvis en speciell situation eftersom hjärtat av Ikea finns här. Det är inte vanligt förekommande att man har ett gigantiskt internationellt företag på en så här liten ort. Det ger oss många fördelar som kommun och näringslivet i övrigt, säger Paul Robertsson, planeringschef på Älmhults kommun. 

Stort rekryteringsbehov 

Men det finns även andra stora aktörer i Älmhult. Exempelvis Stena Aluminium som ligger i framkant inom sitt område. Utmaningen för Älmhults kommun i samarbete med näringslivet är att skapa förutsättningar för ny arbetskraft som i dagsläget är en bristvara. Rekryteringsbehovet är enormt, menar Paul Robertsson. 

– Befolkningstillväxt är ett område som vi drivit hårt de senaste åren. Inte bara för att det är roligt att bli större men för att kompetensförsörja vårt näringsliv. Vi har en en stor inpendling från hela Skåne och i synnerhet från Malmö och Lund. Men vi måste även se till att folk kan bosätta sig här och då krävs det tillräckligt med bostäder, attraktiva bostäder. Ett tak över huvudet är inte tillräckligt för att locka hit folk. Vi måste göra Älmhult attraktivt och det innefattar skolor, fritidsutbud och andra faktorer som är viktiga för människor, säger Paul Robertsson.

Framtida utmaningar

När det kommer till nyetableringar som kräver tomtmark eller vakanta kontorslokaler är utbudet ganska magert. Älmhult jobbar hårt med att detaljplanera nya områden. 

– Folk ringer ofta och frågar efter exempelvis verksamhetslokaler i centrum. Men det börjar bli ont om dessa. Vi tittar också mycket på att ta fram nya områden med mark för etableringar av olika slag. Vi har omvandlingsområden där vi kanske kan tillskapa ytor för företag som vill expandera med kontor. Sen har vi många som vill starta paddelbanor och den typen av verksamheter och som vi hittills inte hittat någon lämplig placering för. Just nu har vi två ganska stora områden vi håller på att utveckla - ett ligger i den västra delen längs väg 120 och ett annat i öster som heter Furulund. Det ligger inte så långt i framtiden att en markförsäljning kan inledas på dessa områden, säger Paul Robertsson.

De senaste fyra åren har arbetstillfällena ökat med 12,5 procent och Älmhult har en årlig befolkningstillväxt på drygt 2 procent. Det finns flera fördelar med att etablera sig i Älmhult, menar Paul Robertsson. 

– Vi är en liten men dynamisk ort med ett starkt näringsliv. Vi har ett bra läge med stambanan och vi är öppna för alla typer av verksamheter. Men det är jätteviktigt att vi fortsätter jobba hårt med att göra Älmhult till en attraktiv boendeort och att vi fortsätter vara en tillväxtkommun, avslutar Paul Robertsson. 


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.