När två världar möts

2 december 2021

Kinnarps har alltid tagit ett helhetsgrepp över interiöra miljöer. En av grundbultarna i deras inredningslösningar är ergonomi. Något som kommer att få ännu större betydelse framöver då förändrade arbetsmönster och en föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på både inredning och människor. För att göra det enkelt att förstå vikten av holistisk ergonomi har Kinnarps sammanfattat alla fördelar under parollen ”Creating Harmony”.

kinnarps.jpg
Bild: Kinnarps

HOLISTISK ERGONOMI FRÅN KINNARPS

Med hjälp av holistisk ergonomi gör Kinnarps det enklare för företagsledare, inköpare, chefer och arkitekter att möta framtiden. Genom att se på begreppet ergonomi ur ett helhetsperspektiv är det också enklare för arbetstagare och arbetsgivare att anpassa sig till en ständigt föränderlig verklighet. En ny verklighet som till stor del kommer att präglas av större flexibilitet, individuella anpassningar och en öppenhet för nya idéer. Kinnarps holistiska perspektiv utgår från att sätta människors välmående, kreativitet och produktivitet i främsta rummet. Holistisk ergonomi är kort sagt ett synsätt för att skapa den totala upplevelsen av en rumslighet och en av de viktigaste ingredienserna för att skapa framgångsrika interiöra miljöer. Något som kräver en helhetssyn och att alla delar av den ergonomiska lösningen harmonierar med varandra. Det holistiska perspektivet är med andra ord viktigare än någonsin och något som behövs i framtidens kontor, skolor och omsorgsmiljöer.

SE HELHETEN MED VETENSKAPENS ÖGON

Holistisk ergonomi utgår från vetenskapen och binder samman alla fysiska faktorer med alla organisatoriska och sociala aspekter. Möbler, planlösning, luft, temperatur, ljus, färger, material, ljud och rörelse är starkt kopplade till kultur, ledarskap, individualitet, inkludering, beteende och etikett. När dessa två världar möts och beaktas, händer något konkret och mätbart.

Förutom att produktiviteten och effektiviteten höjs, så blir människors dagliga uppgifter enklare, bekvämare och mer hälsosamma att utföra. En välfungerande miljö där människor trivs och kan prestera bättre gör också att det är enklare att behålla medarbetare samt rekrytera ny personal. Det gör att holistisk ergonomi också har en mängd ekonomiska incitament. Rätt ergonomisk lösning gör att man får större effekt på sista raden.

MÄNNISKOR OCH MILJÖ I PERFEKT HARMONI

Utgångspunkten för Kinnarps är att det är omöjligt att göra bättre affärer, minska antalet sjukskrivningar och skador samt bygga en sund arbetsmiljö om saker och ting är i obalans. Alla delar av miljön måste samspela med varandra i harmoni. Man kan med andra ord inte tro att enbart möbler kan lösa människors ryggproblem, när problemen i själva verket också kan bygga på saker som svagt ledarskap eller en dålig kultur. Helhetsperspektivet är därför centralt. Genom att visa helheten kan Kinnarps hjälpa sina kunder att göra människor mer produktiva, effektiva och flexibla. Metoden skapar också en stabil grund för ökat välmående, bättre samarbete och mindre stress, oavsett om det gäller kontor, skola eller omsorg.

Läs mer här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.