Missnöjda med inomhusklimatet

10 november 2020

En ny undersökning, om inställningen till inomhusklimatet inom vård och omsorg, utbildning, kontor och butik, som Novus har genomfört på uppdrag av Schneider Electric, visar att var sjätte person är missnöjd.

Bild: Schneider Electric
Bild: Schneider Electric

Av dem som är missnöjda med inomhusklimatet på sin arbetsplats uppger 8 av 10 att de själva endast i liten grad kan påverka inomhusklimatet. Av dem som i högre utsträckning kan styra över inomhusklimatet är däremot 9 av 10 nöjda. Inom offentlig sektor är missnöjet mer utbrett än inom privat sektor, där 22 procent uppger att de är missnöjda med inomhusklimatet jämfört med 14 procent inom privat sektor.

Störst missnöje finns inom förskola och grundskola där 30 procent anser sig vara missnöjda med inomhusklimatet. Av de kontorsanställda är de med tillgång till eget rum i regel mer nöjda än dem som arbetar i kontorslandskap.

– Vi tillbringar många timmar inomhus varje vecka på våra arbetsplatser – detta gör att inomhusklimatet får en mycket central roll. Ett behagligt inomhusklimat är viktigt för välbefinnandet och produktiviteten på arbetsplatsen. Undersökningen visar att varannan person skulle känna sig mer nöjd med sin arbetsplats om de fick möjlighet att påverka inomhusklimatet i större utsträckning än vad de kan idag. Det är mycket intressant med tanke på dagens snabba utveckling av smarta lösningar för att optimera inomhusklimatet på arbetsplatser, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric. 


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.