Miljardbygge förvandlar Hallonbergen

18 januari 2019

Hallonbergen ska moderniseras. Och i täten tar Wallenstams Umami Park plats. ”Vi försöker skapa något för alla”, säger Mathias Aronsson, vice vd och regionchef för Stockholm och Uppsala på Wallenstam.

Projektet har sin början i en kommersiell fastighet som byggdes på 60-talet i området. När Wallenstam köpte fastigheten fanns redan en detaljplan som vunnit laga kraft, men i samråd med kommunen utvecklades den och blev något mycket större. I dag, när byggarbetet redan är i gång, står det klart att förutom en stor restaurering av kontorsbyggnaden, ska även cirka 800 lägenheter byggas samt mycket annat som ska resultera i ett modernt Hallonbergen. 

- Vår målbild är att utveckla ett helt nytt och unikt Hallonbergen. Vi har jobbat fram en detaljplan som innefattar lägenheter, kontor, gym, butiker, torg och promenadstråk. Umami Park inkluderar egentligen allt som behövs för att göra ett område levande och attraktivt, säger Mathias Aronsson. 

Umami interiör


Miljardinvestering

Kontorsytorna uppgår till cirka 13 500 kvadratmeter. 10 000 kvadratmeter avsätts till butiker och restauranger. Utöver det ska även en förskola på 1 500 kvadratmeter byggas. Omkring två miljarder kronor satsar Wallenstam på Umami Park och projektet representerar mer än bara ytterligare en nyproduktion i ordningen. Hallonbergen, ett gammalt miljonprogramsområde, förändras. Det gamla ska integreras med det nya. Nya arbetsplatser, ökad trygghet och ett kulturliv som förvaltas och blandas med innovativa sociala lösningar. 

- Hallonbergen har kommit in i ett skede då det är dags för modernisering och förändring. När miljonprogrammen byggdes ansågs det ligga långt ut. Men nu plötsligt hamnar det ganska centralt. Därför blir det spännande att komplettera med andra bebyggelser som jag tror kan skapa bra förutsättningar. Det är också viktigt att bjuda in dem som som redan bor i området och vår tanke är inte att skapa en segregerad stadsdel utan en förnyad stadsdel, säger Mathias Aronsson.