Miljöcertifierad logistik

24 februari 2022

SLP har erhållit certifikatet Miljöbyggnad Silver för sin logistikbyggnad Ättehögen Östra 6 i Helsingborg som är fullt uthyrd till Scan Global Logistics. Byggnaden är den första av SLP:s fastighetsbestånd, att utöver lagkrav uppfylla samtliga krav enligt ett regelverk som fokuserar på lägre energiförbrukning samt miljöfrågor som inkluderar bl a byggmaterial, ljudmiljö och ventilation.

slp.jpg
Bild: SLP

SLP:s affärsidé är att skapa attraktiva logistikfastigheter och förvalta dessa med ett långsiktigt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är därmed en integrerad del av verksamheten och bolagets samtliga nybyggnationer ska certifieras till Miljöbyggnad Silver.

– Certifieringen är ett resultat av det arbete som pågått i alla delar av bolaget. De kunskaper vi har fått på vägen använder vi i samtliga byggnader. Vi har som mål att miljöcertifiera minst halva fastighetsbeståndet till 2025, kommenterar Peter Strand, vd i SLP.


– SLP är engagerat i miljöfrågor och tänker på dem som ska vistas i byggnaden. Samtliga våra fastigheter har grön el och SLP har sedan start genomfört ett stort antal energiprojekt, som bland annat avser investeringar i solceller, LED-belysning, ventilation och laddstolpar för fordon, säger Peter Strand.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.