Med sikte på expansion

25 september 2018

Med drygt 120 000 kvadratmeter logistikyta i Göteborg är Prologis en stor aktör på marknaden. Prologis ser Göteborg som en av de viktigaste logistikpunkterna i Sverige och letar nu möjligheter till att expandera i regionen. Bolaget tar ett helhetsgrepp på sina fastigheter, köper, utvecklar och förvaltar och vill vara en långsiktig ägare.

Bild: Prologis

Prologis är i grunden ett amerikanskt bolag som har logistikytor på över 64 miljoner kvadratmeter runt om i världen. Fastighetsbeståndet har utvecklats kraftigt de senare åren och deras tillgångar uppgår till 81 miljarder dollar.

– Vi tar ett helhetsgrepp på våra fastigheter, vi köper, utvecklar och förvaltar och vill vara en långsiktig ägare. Att vi är en långsiktig ägare genomsyrar allt vi gör, hur vi tänker och vår syn på kvalitet. Allt detta gör oss selektiva till var vi vill investera, vi tittar inte bara på var vi kan utveckla, vi måste också titta på om det är en bra plats logistikmässigt och om det passar behoven som finns, säger Bram Verhoeven, Senior Vice President, Regional Head Northern Europe.

Viktig strategisk närhet

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. 2016 passerade nästan 41 miljoner ton gods via hamnen som hanterar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel och ambitionerna i regionen är höga. I en rapport från Business Region Göteborg från 2016 redogjordes för investeringsplaner fram till 2035 för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor. Prologis ser därför Göteborg som en av de viktigaste logistikpunkterna i Sverige.

Förra året byggde vi klart två byggnader och i nuläget utvecklar vi en tredje byggnad på 25 000 kvm som beräknas stå klar i början på 2019.


– Göteborg är en viktig aktör på logistikmarknaden i Sverige och även hela Norden. Från Göteborg kan varor/gods distribueras till hela Norden, och det är väldigt viktigt för oss att finnas där. Stadens strategiska närhet till stora industriknutpunkter gör platsen perfekt lämpad för logistik, säger Bram Verhoeven. två sorters kunder 

Prologis logistikparker på Hisingen består av sex byggnader och utvecklingen av nya ytor är i full gång. 

–  Just nu har vi 120 000 kvm i logistikytor i Göteborgsområdet. I vår portfölj kommer och går hyresgäster, vissa expanderar och växer medan andra minskar sina ytor. Vi bygger just nu nya lokaler på Hisingen i Göteborg samtidigt som vi ser en stark efterfrågan på marknaden. Trots att det utvecklats mycket logistikyta i Göteborg de senaste åren är vakansnivåerna historiskt låga. Förra året byggde vi klart två byggnader och i nuläget utvecklar vi en tredje byggnad på 25 000 kvm som beräknas stå klar i början på 2019, säger Bram Verhoeven.

En av Prologis största kunder är DHL som hyr totalt 30 000 kvm och har helt tagit över två av fastigheterna i parken.

– DHL är en av våra viktigaste kunder och vi uppskattar att de valt att samarbeta med just oss när de vill expandera i Göteborgsområdet. Generellt kan man placera våra kunder i två fack, det ena är logistikföretag som exempelvis DHL som har många logistiklösningar för slutkunden, och den andra är slutkunden själv, säger Bram Verhoeven. 

Nya sätt att expandera

Prologis ser ljust på framtiden i Göteborg och expansionsmöjligheterna för nya byggnader är stora, men vägen dit är inte helt enkel.

 – Det finns en begränsad tillgång på ledig mark, så just nu letar vi efter mer mark eller andra typer av förvärvsmöjligheter där vi kan utveckla nya logistikfastigheter i framtiden. I vår logistikpark i Göteborg har vi i nuläget ingen mark kvar att utveckla på. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.