Mariestad är en plats med förutsättningar

14 mars 2018

Mitt i den logistiska skärningspunkten mellan nord/syd väg 26 mellan Mora och Halmstad, och öst/väst E20 Stockholm - Göteborg, ligger Mariestad. Inom tre timmar nås både Stockholm, Göteborg, Örebro, Jönköping och Oslo. Tillväxt Mariestad välkomnar nyetableringar och agerar såväl katalysator som koordinator.

Mariestad 3.jpg
Flygbild: Foto André Nordlom

I Mariestad välkomnas alla som vill etablera sitt företag på orten. Tillväxt Mariestad är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet där näringslivets representanter kommer från handeln, de kommersiella fastighetsägarna och företagsorganisationer. Föreningen agerar både katalysator, koordinator och nätverk, allt efter behov och ärende. 2017 blev Mariestad tredje bästa alternativ när Northvolt sökte etableringsort för Europas största batterifabrik.

– Där och då visade Maristad att i kommunen finns viljan, engagemanget och läget också för betydande etableringar, säger Maria Johansson, tillväxtstrateg i Mariestads kommun.

Maria Johansson betonar att ett gott samarbete är väsentligt för att Mariestad ska kunna fortsätta utvecklas på ett bra sätt. 

– I Tillväxt Mariestad kommer vi att fortsätta arbetet med att bli effektivare och mer flexibla. Kommunen genomför ständigt självrannsakan och inte minst har det märkts på att kötiderna för bygglovsansökningar har kortats betydligt. Mariestad är en plats med fantastiska förutsättningar, både för uteckling av den starkt växande turismen, genom våra innovativa och drivande entreprenörer och kommunens målmedvetenhet.

Exploateringsklara tomter

I anslutning till E20, som nämndes inledningsvis, finns flera exploateringsklara tomter, och fler planeras, berättar Maria Johansson. 

– Via Tillväxt Mariestad har vi dessutom ständig uppdatering på tillgängliga ytor hos våra kommersiella fastighetsägare. Det innebär att vi ständigt har en mycket bra bild av vad som är tillgängligt över lag. Vi har också flera sjönära områden på tio minuters cykelavstånd från centrum. Dessa är exploateringsklara för både flerfamiljsboenden och för villor. Kommunen är själv en drivande byggentreprenör. Till exempel tillskapades två nya skolor som togs i bruk lagom till höstterminen 2017.

Mariehus AB, det kommunala bostadsbolaget, har genomfört flera stora projekt. "Strandgården" är ett uppmärksammat och prisbelönat punkthus intill vattnet där de boende har en egen bastuflotte till sitt förfogande. 

- Arbetet med att skapa lägenheter mitt i centrum med utsikt över torget är i full gång. Och kommande projekt för bolaget är att skapa en handelsgalleria 2.0 av ett gammalt varuhus. En gång var varuhuset först med rulltrappa i Skaraborg, nu blir det först med annat.

Ökad turismtillströmning

Kommunen har i flera år bedrivit ett strategiskt långsiktigt arbete i kommunikationen mellan kommun och näringsliv.

– Det arbetet har vi fått kvitto på. Näringslivsrankingen berättar att på fem år har Mariestad haft en mycket positiv utveckling och finns nu med bland de 50 bästa näringslivskommunerna av landets 290 kommuner, och förbättringsandan fortsätter. 

Mariestad är också en uppskattad "sommarstad", belägen vid Vänern, och turismtillströmningen ökar ständigt.

– Vi har 1 000 fritidsbåtsplatser, en samlad stadskärna och korta avstånd. Vi växer så det knakar som husbilsresmål och år 2016 fick kommunen priset "Årets Husbilsvänligaste kommun", säger Maria Johansson.

Elektrifiering av vägar

Förbifart Mariestad är högaktuell då Trafikverket bygger ut vägen till 2+2, ett projekt som ska vara genomfört i mitten av 2020-talet. 

– Exponeringsmöjligheten mot denna gemensamma vägsträckning är dessuotm helt perfekt, det vill säga oskymd, säger Maria Johansson.

Electric Village är ett tongivande projekt som demonstrerar framtidens fossilberoende transportlösningar, både till havs och på land. Projektet, som bland annat uppmärksammats i Bryssel och Almedalen, studerar nu möjligheterna att elektrifiera del av väg 26. Projektet genomförs i samarbete med Lunds universitet.

– Tack vare projektet kan trafikanter redan idag tanka kända drivmedel alldeles intill E20/26:an: diesel, bensin, fordonsgas, etanol, el och vätgas. Mariestad öppnade landets femte vätgasstation januari 2017. Innan 2019 kommer vätgasen som tankas dessutom att vara producerad i egen solcellsanläggning med en unik vätgaslagring i anslutning.

En ny produktionsera tar form

En mix av större industrier, som Metsä Tissue och DS Smith, sjudande entreprenörskap och innovation samt traditionella basnäringar präglar kommunen, berättar Maria Johansson.

– En tidigare tongivande vitvarujätte har lämnat plats för en ny produktionsera att växa fram. Den snabbväxande entreprenören Prodma AB, med inriktning mot produktutveckling och produktion, har tagit över industrilokalerna och har plats för ytterligare nyetableringar. Här finns lokaler, produktionsprocesser, kompetens, infrastruktur och miljötillstånd för industriell produktion i plåt, plast, PUR-isolering, lackering och effektiv montering i små eller stora serier. Planbestämmelsen ger förutsättningar för producerande industri. 

Electrolux finns kvar i kommunen i form av vitvarureservdelslagret för den nordiska marknaden, och dagligen levereras ca 4 500 orderrader härifrån, fortsätter Maria Johansson.

– I Mariestad har vi också en av landets största mjölkproducenter. Inte för att de just önskade att producera mjölk, men för att de behövde naturgödsel för ekologisk växtodling i stor skala. Vi har flera starka tillväxtföretag med marknader allt från närområdet till exportmarknaden. Gemensamt för flera av entreprenörerna är att de producerar egna innovativa produkter och lösningar. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.