Malmös stadskärna stod sig

10 november 2020

Under 2019 gick det bra för Malmös stadskärna som ökade den totala omsättningen med 4,2 procent. Alla branscher hade en positiv tillväxt och både dagligvaruhandeln och kommersiell service hade en starkare utveckling än i andra storstäder. Men när coronakrisen slog till under våren 2020 drabbades många av stadskärnans verksamheter av kundbortfall, vilket slog hårt mot omsättningsutvecklingen. Trots det väntas stadskärnan ha behållit en större andel av sin omsättning än andra storstäder. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

malmö.jpg
Bild: Pixabay

Stadskärnan under 2019

Dagligvaruhandeln ökade med 6,7 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 5,2 procent. Restaurangerna i Malmö stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 5,8 procent och hotellen med 2,2 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade med 3,8 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln ökade med 1,1 procent.

Att Malmös stadskärna i denna rapport visar goda siffror tar vi som kvitto på att vårt utvecklingsarbete är på rätt väg.

- Våra stadskärnor har under 2000-talet kedjefierats, men nu ser vi en efterfrågan på det unika och lokala. Mysiga restauranger, små speceributiker, barberare och skomakare tar plats igen i stadsrummet. Stadskärnor som lyckas möta konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har goda möjligheter att lyckas. Det visar inte minst Malmös utveckling på, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Malmös stadskärna sin omsättning med 4,2 procent och tangerar därmed i princip snittet på omsättningsökningen för storstäderna som hamnade på 4,4 procent. Malmö som kommun har också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet attraherar besökare och kunder från andra områden.

– En levande stadskärna är viktig för stadens attraktivitet och tillväxt. En välfungerande stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är glädjande att se Malmös positiva utveckling i Cityindex, säger Louise Svensson, näringslivsutvecklare i Malmö stad.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Malmös stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat cirka 40 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat nästan 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på drygt 20 procent och hotellnäringen ett tapp på 40 procent. Dagligvaruhandeln beräknas ha minskat 7 procent. Det innebär att Malmö väntas har tappat drygt 20 procent av den totala omsättningen i stadskärnan. Det är en mindre andel av omsättningen än andra jämförbara städer under samma period där snittet beräknas ligga på 28 procent.

- Coronapandemin har påskyndat den strukturomvandling som handeln varit inne i de senaste åren. För att stadskärnan ska vara fortsatt attraktiv och erbjuda en variationsrikedom för både malmöbor och besökare, så arbetar vi aktivt med att utveckla varje område utifrån dess egna karaktär. Detta gör vi i nära samverkan med kommunen, fastighetsägarna och övrigt näringsliv. Att Malmös stadskärna i denna rapport visar goda siffror tar vi som kvitto på att vårt utvecklingsarbete är på rätt väg. I vårt nya strategiarbete tar vi nu nästa steg för att skapa fler besöksanledningar och befästa stadskärnan som en kulturell, social och kommersiellt hållbar mötesplats, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Coronakrisen har verkligen påvisat vikten av enklare regelverk och snabb hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Människorna kom tillbaka till staden och återhämtningen gick snabbare än vi räknat med, men nu krävs uthållighet och fortsatt samverkan i Malmö. Pandemin är inte över och vi kommer att få leva med effekterna ett tag till, säger Anna Wiking.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.