Malmö stärks som hamnstad

16 juli 2020

Malmö stad fortsätter sin satsning på att stärka Malmö som hamnstad och presenterar nu en Masterplan som visar stadens långsiktiga ambitioner för verksamheten i Malmö hamn. Planen tydliggör hur staden vill att utvecklingen av hamnen i Malmö ska se ut de närmaste 30 åren och hur man ska arbeta mot de övergripande målsättningarna utifrån sin roll som hamnägare.

Malmö.jpg
Bild: Malmö Stad

Masterplan för Malmö hamn är den första övergripande planen som kommunen tar fram kring hamnverksamheten. Utöver den långsiktiga inriktningen innehåller den också en handlingsplan med aktiviteter som ska stödja utvecklingen.

- Malmö är en stad som blickar ut mot sin omvärld. Hamnen har en viktig betydelse för vår identitet. Med en masterplan fortsätter satsningen på att vara en modern hamn med höga hållbarhetsmål. Hamnens strategiska läge ger effektiva logistiklösningar för kombinerad sjöfart, järnväg och väg, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S).

Med en masterplan fortsätter satsningen på att vara en modern hamn med höga hållbarhetsmål. 

De övergripande mål som pekas ut i masterplanen är att hamnområdet ska vara en del av ett hållbart samhälle genom att hamnen ska bidra till ökad sysselsättning i regionen och att marken ska användas effektivt och ge en god avkastning till staden.

- Genom att aktivt arbeta med utvecklingen av Malmö hamn ska vi bygga vidare på stadens arv och möjliggöra utveckling av verksamheter och arbetstillfällen utifrån vår tid. Med utgångspunkt i hamnens och de hamnrelaterade verksamheternas intressen ska hamnen utvecklas hållbart, säger tekniska nämndens vice ordförande Håkan Linné (L).

- Vi, som hamnoperatör, har under lång tid haft ett nära samarbete med Malmö stad för utvecklingen av hamnen i Malmö och välkomnar den tydliga långsiktiga planen. Utvecklingen av både hamnen och den direkt anslutande Malmö Industrial Park har stor potential att forma framtidens logistik, med en trimodalitet och effektiv omlastning mellan olika typer av transportslag. Med en masterplan blir det tydligt mot marknaden att vi genom hållbara samarbeten med aktörer i området kommer kunna erbjuda en stark lösning för logistiken som går mellan Sverige, Norden och kontinenten, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port.

Malmö Industrial Park är ett expansivt industriområde där det erbjuds attraktiv industrimark för hamnrelaterad verksamhet. I fredags blev det klart att det nederländska logistikföretaget Westerman Multimodal Logistics etablerar sig här då Malmö stad upplåter mark med tomträtt till fastighetsbolaget MG RealEstate, som blir Westermans hyresvärd. Den nya etableringen innebär 50 nya arbetsplatser i anläggningen och även ökad sysselsättning i branscher kopplade till transport och logistik, och övrigt näringsliv i Malmöregionen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.